Wnioski o nadanie Złotej Odznaki STO

Przypominamy, że dnia 30 czerwca, jak co roku, upływa termin składania wniosków o nadanie Złotej Odznaki STO.

Złota Odznaka STO – najwyższe odznaczenie Społecznego Towarzystwa Oświatowego, nadawana jest za wybitne zasługi dla Towarzystwa. Odznakę nadaje raz w roku Kapituła Złotej Odznaki, która podejmuje decyzje mając do dyspozycji wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Główny STO. Szczegółowe kryteria przyznawania Złotych Odznak zawiera regulamin, który znajduje się na naszej stronie internetowej, w zakładce: Stowarzyszenieà Nagrody i odznaczenia.

Odznaka przyznawana jest z okazji Święta STO, w dniu 30 listopada; dotychczas otrzymało ją 95 osób. Lista odznaczonych znajduje się obok regulaminu na stronie internetowej STO.

Kapituła Złotej Odznaki STO w obecnym składzie osobowym została powołana  przez Zarząd Główny STO uchwałą nr 1232/13 z dnia 11 maja 2013 roku. W jej skład wchodzą:

1) Marek Kręglewski – przewodniczący
2) Elżbieta Putkiewicz
3) Jerzy Hardie-Douglas
4) Stanisław Więckowski
5) Anna Okońska-Walkowicz (ex officio)

Zachęcamy do składania wniosków (na formularzu), z niezbędnymi informacjami o kandydacie i z uzasadnieniem.

Biuro STO

 

Regulamin nadawania Złotej Odznaki STO