Władze STO

Zarząd Główny

Działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd Główny wybierany przez Krajowy Zjazd Delegatów. Do jego kompetencji należy m.in.: realizacja kierunków działalności Towarzystwa wytyczonych przez Krajowy Zjazd Delegatów, reprezentowanie Towarzystwa, wspieranie szkół i kół STO w wykonywaniu ich zadań statutowych. Zarząd Główny, broniąc interesów szkół i kół, podejmuje inicjatywy legislacyjne, interweniuje w szczególnie trudnych i skomplikowanych sprawach u władz samorządowych i rządowych, występuje z pozwami do sądów, opracowuje ekspertyzy i opinie prawne.

Marek Szyca

wiceprezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego
więcej

Główna Komisja Rewizyjna

Dariusz Florczak – przewodniczący (SKT nr 7 STO w Szczecinie)
Jolanta Truszewska – sekretarz (SKT nr 76 STO w Ciechanowie)
Urszula Andrejewicz (SKT nr 122 STO w Chełmie)
Józef Gill (SKT nr 68 STO w Słupsku)
Krystyna Norwa (SKT nr 144 STO w Warszawie)

Główny Sąd Koleżeński

Anna Strubińska – przewodnicząca (SKT nr 5 STO w Warszawie)
Agata Ludwa – wiceprzewodnicząca (SKT nr 24 STO w Poznaniu)
Andrzej Kuczyński
– sekretarz (SKT nr 191 STO w Gdańsku)
Andrzej Faracik
(SKT nr 56 STO w Częstochowie)
Anna Okońska-Walkowicz (SKT nr 64 STO w Krakowie)

Rzecznik Dyscyplinarny STO

Wiesław Suchowiejko (SKT nr 47 STO w Szczecinku)