Warszawa: Szkolenie dla przedstawicieli Zarządów Kół i Dyrektorów Szkół w sprawie Unijnego rozporządzenia RODO - 6 kwietnia br.

Szanowni Państwo Prezesi Kół, Członkowie Zarządów SKT i Dyrektorzy Szkół,

w związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, które zaczynają Państwa obowiązywać już od maja br., proponujemy Państwu pomoc. W dniu 6 kwietnia br. w godzinach 10.00-14.00 w siedzibie naszego biura organizujemy dla Państwa bezpłatne szkolenie „Unijne rozporządzenie RODO, które zastąpi obecnie obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych”. Szkolenie przeprowadzi konsultant w dziedzinie ochrony danych osobowych pan Karol Górski*.

Szkolenie odbędzie się 6 kwietnia br. w godzinach 10.00.-14.00., w siedzibie Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, ul. Nowy Świat 39.

Program szkolenia:

 

  1. Wprowadzenie do zagadnień prywatności i ochrony danych osobowych. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych. Krajobraz regulacji prawnych międzynarodowych, unijnych i krajowych.
  2. Rozporządzenie UE 2016/679 i projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Zmiany w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów.
  3. Inne akty prawne mające znaczenie dla przetwarzania danych osobowych w szkołach.
  4. Wdrażanie systemu ochrony danych osobowych w szkole i wybór odpowiednich zabezpieczeń. Szacowanie ryzyka i ocena skutków dla prywatności. Certyfikacja i kodeksy postępowania. Dokumentacja. Obowiązki szkół i dyrektorów. Prawa uczniów i rodziców.
  5. Dyskusja nad tematami zgłoszonymi przez uczestników szkolenia.

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń oraz szczegółowych tematów z zakresu ochrony danych osobowych, co pozwoli przygotować objaśnienia odpowiadające Państwa potrzebom do 15 marca br. na adres biuro@sto.org.pl.

Serdecznie zapraszamy

W imieniu Zarządu Głównego

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

* Karol Górski – Konsultant w dziedzinie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych; inżynier telekomunikacji oraz prawnik; od 2011 roku prowadzi własną działalność pod firmą Ultrasec; z problematyką danych osobowych ma styczność od roku 1995, uczestniczył w wielu audytach oraz wdrożeniach systemów ochrony danych osobowych i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; przez wiele lat był członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i przedstawicielem PKN w pracach podkomitetu technicznego ISO/IEC zajmującego się normalizacją technik i mechanizmów zabezpieczeń; posiadacz certyfikatów zawodowych: ISO/IEC 27001 Lead Auditor, Certified Information Security Manager (CISM) i Certified in Risk and Information Security Controls (CRISC).