Warszawa: Sukces projektu Enigmatów

Projekt „Psychologiczne pogotowie dla rodziców nastolatków”, przygotowany przez Społeczne Gimnazjum Nr 333 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO, otrzymał 520 głosów i w roku 2018 będzie realizowany w ramach budżetu obywatelskiego.

Projekt ma na celu zapewnienie wsparcia psychologicznego i specjalistycznej pomocy rodzicom nastolatków, którzy na co dzień borykają się z problemami wychowawczymi i komunikacyjnymi z dziećmi w wieku 12-18 lat. Program „Psychologiczne pogotowie dla rodziców nastolatków” jest ogólnodostępny, udział w nim jest bezpłatny.

Do udziału w projekcie będą mogli zgłosić się mieszkający w warszawskiej dzielnicy Białołęka rodzice nastolatków sprawiających trudności w wychowaniu i nauce, którzy nie potrafią skutecznie porozumiewać się z dziećmi i rozmawiać z nimi o codziennych problemach. Projekt adresowany jest przede wszystkim do rodziców, którzy są przekonani, że między nimi a dziećmi, istnieje przepaść międzypokoleniowa, której nie da się w żaden sposób pokonać oraz czują się bezsilni w walce z kolejnymi fazami buntu i uzależnień nastoletnich pociech.

Realizacja projektu obejmie cykl warsztatów interaktywnych prowadzonych przez psychologów i terapeutów specjalizujących się w rozwiązywaniu problemów i nieporozumień między dorosłymi a nastolatkami. Podczas takich spotkań rodzice nie tylko otrzymają informacje dotyczące powyższych tematów, ale będą też mieli możliwość porozmawiania ze specjalistami i otrzymania od nich wskazówek, jak postępować w konkretnych, trudnych sytuacjach dotyczących ich nastoletniego dziecka. Zainteresowani rodzice wezmą udział w treningu opartym na symulacji scen z udziałem nastolatka.