Warszawa: II konferencja w ramach projektu „aising attainment using SOLE in mathematics for 11-12 year old learner”

Na przełomie maja i czerwca odbyła się druga konferencja koordynatorów i nauczycieli współpracujących w ramach projektu „Raising attainment using SOLE in mathematics for 11-12 year old learners” zorganizowana przez Biuro Społecznego Towarzystwa Oświaty.

Mieliśmy przyjemność gościć naszych partnerów z  łącznie 17 szkół z Glasgow, Valencii, Warszawy i Legionowa oraz koordynatorów z Anglii i Szkocji. Spotkanie miało na celu podsumowanie i ewaluację rocznej współpracy oraz zaplanowanie działań projektowych na kolejne etapy pracy. Zagraniczni goście odwiedzili polskie szkoły, wzięli udział w zajęciach projektowych, uczestniczyli w zajęciach dotyczących pracy przy pomocy platformy e-twinning. Uczestnicy konferencji spotkali się z Panią Joanną Gospodarczyk z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Biura Edukacji, która podkreśliła jak ważne są wymiany doświadczeń i praktyk w ramach międzynarodowej współpracy szkół. Konferencja zakończyła pierwszy rok pracy z projektem SOLE i jednocześnie wyznaczyła kierunek działań na kolejne dwa lata