Wakacyjna Szkoła STO 2018

Dyrektorzy Szkół i Prezesi Kół

Szanowni Państwo,

przesyłamy szereg informacji dotyczących tegorocznej Wakacyjnej Szkoły STO, którą Zarząd Główny STO organizuje już po raz 25. Wakacyjna Szkoła STO to duża wartość dla wszystkich jej organizatorów i uczestników. Wspólny, kilkudniowy namysł nad STO, uczenie się od siebie nawzajem, wymiana doświadczeń, pobudzenie do refleksji nad swoją praktyką, a także ciekawe doświadczenia towarzyskie, to tylko niektóre walory wakacyjnych spotkań kadry zarządzającej i nauczycieli szkół STO. Bardzo prosimy o poważne potraktowanie niniejszego zaproszenia i oddelegowanie reprezentantów Państwa środowiska. Jesteśmy przekonani, że nie będzie to zmarnowany czas i źle wydane pieniądze.

 

„Transformacja – Integracja – Rozwój” – Wakacyjna Szkoła Dyrektorów, Prezesów i Zarządów Kół

Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego, najserdeczniej jak tylko można, zaprasza Państwa  do udziału w 25. już Wakacyjnej Szkole Dyrektorów, Prezesów i Zarządów Kół, która odbędzie się w dniach 2-6 lipca 2018 r. nad Zalewem Sulejowskim w Ośrodku Szkoleniowym w Smardzewicach.

Mamy nadzieję, że zarówno program tegorocznej szkoły, jak i jej organizacja, pozwolą Państwu nie tylko doświadczyć radości uczenia się od siebie nawzajem, przyjemności poznawania różnych poglądów i rozwiązań, ale także wzbudzić głębszą refleksję dotyczącą Państwa codziennego warsztatu. Proponowany program zaplanowaliśmy jako okazję do wewnętrznej integracji uczestników i do wzmocnienia ich własnej autonomii. Jednym słowem chcemy stworzyć szereg sposobności do odkurzenia osobistych kompasów, bez kierowania się którymi innowacyjne, pragmatyczne i efektowne działania nie przynoszą zakładanych efektów, a nawet niszczą ich animatorów. Chcemy pomóc Państwu scalić koncepcję swojej pracy.

Jak wynika z załączonego programu, zaprosiliśmy nad Zalew Sulejowski dwie ciekawe osoby: prof. dra hab. Zbigniewa Kwiecińskiego i prof. dra hab. Janusza Morbitzera, których publikacje wskazują na ogromną wiedzę, znajomość współczesnej literatury oraz odwagę do głoszenia swoich kontrowersyjnych często poglądów. To będzie inspirujący głos autorytetów nauki. Obok tego pragniemy zmobilizować Państwa do sięgnięcia po literaturę. Zachęcamy do wcześniejszego się z nią zapoznania. Postaramy się też w tym pomóc. Przybliżanie poszczególnych inspirujących tekstów, dyskusja wokół nich, jak i wnioski po wspólnie obejrzanych filmach dokumentalnych dotyczących edukacji, powinny wyzwolić refleksję nad dotychczasowymi działaniami. 

Oczywiście, podobnie jak w latach ubiegłych, znajdzie się okazja do prezentowania wiedzy i doświadczeń Państwa. Pozwoli to zrównoważyć omówiony wyżej program pracy nad osobistym rozwojem z codzienną praktyką. Temu poświęcone będą popołudniowe sesje w formie warsztatów, prezentacji, mini wykładów, których problematyka zostanie uzupełniona zależnie od Państwa zgłoszeń. Termin ich nadsyłania mija 7 czerwca br. (czwartek). Szczegółowy program przesyłamy w załączniku.

 

Wakacyjna Szkoła dla nauczycieli wychowawców klas

Od 25 do 30 czerwca 2018 r. zapraszamy do Ośrodka Szkoleniowego w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim początkujących lub mało doświadczonych nauczycieli wychowawców wszystkich typów szkół. W czasie szkolenia planujemy, obok realizacji załączonego programu i zrealizowania zadeklarowanych celów,  pomóc w integracji uczestniczących w szkoleniu nauczycieli. Ma to ogromne znaczenie dla wymiany doświadczeń w ciągu całego roku i doskonalenia swego warsztatu pracy na co dzień. Od lat obserwujemy, że nauczyciele, którzy uczestniczą w wakacyjnej szkole STO stają się też aktywnymi szermierzami idei stowarzyszenia,  rozumieją fenomen tradycji STO i obowiązujące zasady, a także chętnie uczestniczą w przedsięwzięciach  inicjowanych przez ZG STO. Będziemy pracować metodami aktywnymi, zatem mamy nadzieję, że owocna praca nie będzie uciążliwa. Tradycyjnie już specjalnym gościem będzie prof. Jacek Pyżalski. W załączeniu przesyłamy program wakacyjnej szkoły dla nauczycieli i liścik do uczestników. Bardzo prosimy o jego przekazanie oddelegowanym  osobom.

 

Informujemy, że z budżetu ZG STO dofinansowujemy pobyt na kursie kadry zarządzającej dwóch uczestników ze środowiska kwotą  450 złotych, zaś na szkoleniu nauczycieli dopłacamy do każdej osoby 488 złotych. W ten sposób odpłatność szkoły za uczestnika kursu dla kadry zarządzającej wynosi 400 złotych, zaś  dla nauczycieli 500 złotych. Odpłatność za pobyt trzeciej i kolejnej osoby na szkoleniu dla kadry zarządzającej wynosi 850 złotych. W przypadku, gdyby opłacenie uczestnictwa w tym momencie stanowiło problem możemy odpłatność rozłożyć na raty po wcześniejszym uzgodnieniu. 

Zapraszamy i liczymy na spotkanie i wspólną pracę!

dr Anna Okońska-Walkowicz – wiceprezes ZG STO

dr Witold Kołodziejczyk – członek ZG STO, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO