Wakacyjna Szkoła STO 2018

Dyrektorzy i nauczyciele Szkół STO

Szanowni Państwo,

nadszedł koniec ferii zimowych, toteż pora już myśleć o Wakacyjnej Szkole STO. Planujemy, podobnie jak w roku ubiegłym, kursy dla nauczycieli oraz spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół.

W tym roku, ponownie zdecydowaliśmy się na Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Inwest w Smardzewicach (ul. Klonowa 14, 97-213 Smardzewice).

Warsztaty dla nauczycieli odbędą się w dniach od 25 czerwca do 30 czerwca 2018 r., a  spotkanie dla dyrektorów odbędzie się w dniach od 2 lipca do 6 lipca 2018 r.

Tegoroczny program Wakacyjnej Szkoły STO dla Nauczycieli skierowany jest do nauczycieli - wychowawców. Tradycyjnie już gościem będzie dr hab. Jacek Pyżalski.

Wakacyjna Szkoła STO dla Nauczycieli to miejsce na budowanie osobistej siły w zakresie kompetencji pedagogicznych. Program dedykowany jest nauczycielom - wychowawcom, szczególnie młodym i tym, którzy zaczynają staż w naszych szkołach. W ten sposób chcemy podczas wakacyjnych szkoleń nadal skupiać się na rozwijaniu kompetencji wychowawczych, ale również integrować nauczycieli szkół STO wokół ważnych idei. Wakacyjna Szkoła STO to okazja do budowania z młodymi nauczycielami środowiska, które będzie odkrywało specyfikę pracy naszych szkół.

Wakacyjna Szkoła STO dla Dyrektorów nawiązuje do idei Think Tanków - inspirującej formy wymiany doświadczeń, badań, diagnozowania, wyznaczani kierunków rozwoju, definiowaniem trendów, dzielenia się wiedzą. Wakacyjny ThinkTank STO dotyczy spraw edukacji na styku praktyki i teorii, wiedzy i intuicji, osobistego rozwoju i tożsamości naszych szkół.

Odwołujemy się częściowo do formuły ubiegłorocznej Wakacyjnej Szkoły STO dla Dyrektorów i jednocześnie wzbogacamy nasze spotkanie o wykłady eksperckie (filozofa, psychologa, pedagoga, socjologa, prawnika) debaty, panele, tematyczne kluby dyskusyjne i warsztaty rozwoju osobistego. Każdy dzień zamierzamy dedykować jednej idei, kluczowemu pojęciu zawartemu w tytule obchodów 30-lecia STO: Transformacja - Integracja – Rozwój.

Gorąco Państwa pozdrawiamy

                   dr Witold Kołodziejczyk      dr Anna Okońska-Walkowicz  

                   członek ZG STO, dyrektor ODN STO             wiceprezes ZG STO