Wakacyjna Szkoła STO 2017

– I –

Kwalifikacje dyrektorów szkół i nauczycieli oraz merytoryczne przygotowanie prezesów kół  STO zawsze były przedmiotem szczególnej uwagi w Towarzystwie. Choć nieraz mogły stanowić powód do dumy, to na ogół nie powodowały samozadowolenia; dążenie ku lepszemu w zakresie wiedzy i umiejętności sprawiało, że kwalifikacje nieustannie starano się podnosić. Dzięki specyfice niepublicznych szkół STO, a zwłaszcza dzięki wspieraniu twórczych działań nauczycieli, rozkwitła też potrzeba wymiany poglądów i omówienia pomysłów w szerszym gronie. Od 1998 roku organizowano w związku z tym „wakacyjne szkoły” dla nauczycieli i dyrektorów, potrzebne zwłaszcza w czasie przeprowadzanej wówczas reformy oświaty. Pomysł przygasł na parę lat, a następnie odrodził się w nowej formule w roku 2005. Wakacyjna Szkoła STO działa odtąd nieprzerwanie, pełniąc zarówno funkcję edukacyjną, jak i integracyjną.

Warto sobie to uświadomić: dwanaście lat dobrych doświadczeń to wielka sprawa! Przez szkolenia w kolejnych pięknych miejscach (Sępólno Krajeńskie, Borne Sulinowo, Rajgród, Okuninka) przeszły już setki osób. Korpus wykładowców ma swoje „twarde jądro” (Anna Okońska-Walkowicz i Witold Kołodziejczyk), ale także rozszerza się i zmienia w zależności od potrzeb; słuchacze stają się wykładowcami – w tej szkole role bywają zmienne. Zapraszani są wykładowcy spoza Towarzystwa. Często stosowane są metody warsztatowe. Poważne znaczenie ma wymiana informacji o poszczególnych szkołach i środowiskach (Co nowego, co dobrego wydarzyło się w minionym roku?).

Ogólną formułę zajęć wypracowano w praktyce: podział na część nauczycielską i część dla dyrektorów i prezesów oraz „tematy wiodące” kolejnych edycji.  Ich spis budzi prawdziwe uznanie; są tu tematy dotyczące Towarzystwa (rola STO w systemie oświaty, poszukiwanie „marki STO”,  misja i strategia, kształtowanie przewagi na rynku edukacyjnym), odnoszące się do funkcjonowania szkoły (dyrektor jako lider, kultura organizacyjna, prawo wewnątrzszkolne, dobre praktyki, ewaluacja, budowanie zespołu, współpraca z rodzicami) oraz wiele konkretnych problemów dydaktyczno-wychowawczych (motywacja do nauki, ocenianie kształtujące, interdyscyplinarne nauczanie blokowe, promowanie zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi). Zajęcia dla nauczycieli kierowano niejednokrotnie do konkretnych grup: wychowawców (dyscyplina i zachowania społeczne, postępowanie w przypadkach przemocy szkolnej), nauczycieli języków obcych (język na szóstkę).

– II –

Tegoroczna Wakacyjna Szkoła STO odbędzie się w dniach od 26 czerwca do 1 lipca 2017 r. (nauczyciele) i od 3 do 7 lipca 2017 r. (członkowie kadry kierowniczej szkół oraz działacze STO) w nowym miejscu – w Smardzewicach k. Tomaszowa Mazowieckiego, nad Zalewem Sulejowskim – i w nieco odnowionej formule. Koncepcja została wyjaśniona w dwóch listach, jakie organizatorzy skierowali do kół i szkół. Wygląda to w skrócie następująco.

Nauczyciele będą pracowali w dwóch równoległych grupach. Grupa pierwsza to pomoc dla początkujących nauczycieli. Chodzi o to, by już na starcie nauczyli się oni rozwijania umiejętności wychowawczych i  osobistych kompetencji niezbędnych do pracy z uczniami; chodzi też o to, by poznali specyfikę edukacji w szkołach STO i przyjęli za swoje jej najważniejsze cechy, takie jak uważna obserwacja, głęboka wiedza, innowacyjność i empatia. Grupa druga połączy nauczycieli zainteresowanych budowaniem Cyfrowych Wydawnictw Edukacyjnych STO. Stosowanie w praktyce interaktywnych materiałów edukacyjnych jest już wprawdzie w STO obecne od dawna, pragniemy jednak, by umiejętność tworzenia własnych materiałów opartych na technologiach cyfrowych stała się oczywistym elementem dydaktyki w naszych szkołach.

Członkowie kadry kierowniczej szkół oraz działacze STO będą mieli możliwość zaproponowania tematyki swoich zajęć oraz dokonania wyboru spośród propozycji zgłoszonych przez inne osoby. „W ten sposób zamierzamy przybliżyć treść zajęć do potrzeb jego uczestników, stwarzając także możliwość podejmowania ad hoc bieżących tematów, których w dobie reformy z pewnością nie zabraknie” – piszą organizatorzy. Odstąpienie od arbitralnego ustalania treści szkolenia to odważne posunięcie organizacyjne, świadczące o głębokim zaufaniu wzajemnym panującym w środowisku. Zajęcia tak skonstruowane nazwano  „Laboratorium szkoły przyszłości”. Zestaw propozycji tematycznych jest bogaty i zróżnicowany, a uczestnicy dodadzą zapewne nowe tematy. W tej sytuacji warsztaty i dyskusje mogłyby trwać znacznie dłużej niż zaplanowano w harmonogramie, a wnioski z pewnością będą warte utrwalenia i udostępnienia.

 – III –

Wakacyjna Szkoła STO 2017 zapowiada się bardzo ciekawie. Zasady i warunki uczestnictwa w szkoleniu dla nauczycieli  i kadry kierowniczej nie odbiegają od dotychczasowych i są na ogół szkołom i kołom znane. W tym roku Wakacyjna Szkoła ma jednak szczególne znaczenie. Jej cele związane są z doskonaleniem edukacji w placówkach STO (dostarczanie narzędzi w dydaktyce i procesie wychowawczym, budowanie autorytetu nauczyciela oraz włączenie technologii cyfrowej do standardu  pracy w szkole) z mocnym uwzględnieniem tła, czyli rzeczywistości, w jakiej przychodzi  nam działać. W ten sposób Społeczne Towarzystwo Oświatowe uczestniczy w formułowaniu pytań o przyszłość, do jakiej przygotowujemy dzieci i młodzież, oraz w próbach odpowiedzi, jaka ma być szkoła dla tej przyszłości tworzona.

Maria Jackl