Wakacyjna Szkoła 2016 – 4-9 lipca 2016 r.

W tym roku będzie pracować w Dworze Luboradza nad malowniczym jeziorem Koprzywno, w parku o walorach historycznych na obrzeżach Drawskiego Parku Krajobrazowego (http://www.dworpomorski.pl/luboradza/luboradza/dwor-luboradza.html). Zarówno warsztaty dla nauczycieli, jak i spotkanie dyrektorów odbędą się w dniach od 4 lipca (początek godz. 16.00) do 9 lipca (zakończenie godz. 13.00).

W tym roku prof. dr hab. Jacek Pyżalski poprowadzi zajęcia „Trudne zachowania uczniów, radzenie sobie nauczycieli z problemami wychowawczymi i przemoc rówieśnicza na wszystkich poziomach edukacji, cyber-przemoc, wykluczenie grupy".

Ponadto dla kadry kierowniczej, gdzie rekomendujemy udział 2 osób z każdej szkoły (dyrektora i wicedyrektora szkoły, koordynatora) Zygmunt Puchalski i Bartosz Tymiński (dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących „Bachmacka” w Warszawie) trenerzy programu „Lidership” British Council poprowadzą zajęcia „Budowanie i motywowanie zespołu oraz coachingu jako dobrego narzędzia przywództwa”.

Wspólnie przeanalizujemy czerwcowe informacje MEN w sprawie zmiany systemu edukacji, Jak co roku będziemy wspierać się wzajemnie dobrymi praktykami realizowanymi w naszych szkołach, zaś  zespół edukacyjny Cortland przedstawi proces wdrażania rozwiązań Apple w placówce edukacyjnej „Apple w edukacji, od A do Z”

Nauczycieli zapraszamy na szkolenie „Przygotowanie nauczycieli do pełnienie roli doradcy rodziców w zakresie towarzyszenia swojemu dziecku w procesie jego rozwoju”, które poprowadzą dr Anna Okońska-Walkowicz – wiceprezes ZG STO, Witold Kołodziejczyk – członek ZG STO i dr Igor Kozak – adiunkt w Katedrze Psychologii i Pedagogiki Wydziału  Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.