Uniwersyteckie Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem zaprasza w semestrze letnim 2014/2015 na cykl wykładów

Uniwersyteckie Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

zaprasza w semestrze letnim 2014/2015 na cykl wykładów:

Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska
Trzeci Sektor, Czwarta Władza – rola organizacji pozarządowych i mediów
we wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju w życie

Czwartki, godz. 16−18

Aula A, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 A

19.02. Anna Kalinowska, UCBS, UW. Trzeci sektor na świecie – Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i jej Zasobów (IUCN) – organizacja łącząca organizacje, naukowców i instytucje państwowe na drodze do zrównoważonego rozwoju.

26.02. Andrzej Pietrucha, Fundacja BOŚ. Żebracy czy liderzy zmiany, marzyciele czy rzemieślnicy? O mitach i faktach na temat pracy w trzecim sektorze oraz zbieraniu pieniędzy na cele społeczne i ekologiczne.

05.03. Barbara Lewicka-Kłoszewska, Fundacja BOŚ. Ekologiczna misja w życiu, a ekologiczna misja w pracy. Jak zbudować wiarygodność fundacji korporacyjnej „bezdusznej” instytucji finansowej?

12.03. Zdzisław Stan Nitak, Global Action Plan (GAP). Rozwój zrównoważony a styl życia – praca u podstaw.

19.03. Ewelina Skoczeń, Fundacja Ziemia i Ludzie. Recepty dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku na działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

26.03. Dariusz Bukaciński, OTOP i UKSW. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – działania dla dobra ptaków i ludzi.

09.04. Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energii Odnawialnej. Energetyka prosumencka i obywatelska – czy Instytut zajmuje się jedynie szlachetną utopią?

16.04. Krzysztof Walczak, NFOŚiGW. Czwarta władza – rola mediów we wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju w życie.

23.04. Andrzej Kassenberg, INE-ISD. Przez ekologię do wolności ze szczególnym uwzględnieniem roli Polskiego Klubu Ekologicznego i Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

30.04. Anna Batorczak, UCBS, UW. Rola społecznych organizacji ekologicznych w rozwiązywaniu problemu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

07.05. Beata Tarnawa, Jacek Bożek, Klub GAJA. Budowanie kapitału społecznego dla zrównoważonego rozwoju.

14.05. Witold Lenart, UCBS, UW. Rola społecznych ruchów i organizacji zawodowych w zarządzaniu ochroną środowiska

21.05. Sławomir Brzózek, Fundacja Nasza Ziemia. Fundacja Nasza Ziemia – sprzątanie świata… i nie tylko. Przez partnerstwo do czystszego środowiska i społeczeństwa odpowiedzialnego środowiskowo.

28.05. Dyskusja panelowa o przyszłości ruchu ekologicznego z udziałem przedstawicieli organizacji społecznych. Moderatorzy: Anna Kalinowska, Witold Lenart, UCBS, UW.

 

19.02.   Anna Kalinowska, UCBS, UW. Trzeci sektor na świecie – Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i jej Zasobów (IUCN) – organizacja łącząca organizacje, naukowców i instytucje państwowe na drodze do zrównoważonego rozwoju.