"Szlak młodego obywatela" - projekt w partnerstwie z Senatem RP

23 czerwca 2015 roku w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się V seminarium w ramach projektu Archiwa Przełomu 1989–1991. 

W seminarium prowadzonym przez profesora Tomasza Nałęcza, doradcę Prezydenta RP ds. historii i dziedzictwa narodowego, uczestniczyli m.in. ministrowie: Ewa Polkowska i Jacek Michałowski, senatorowie i posłowie, przedstawiciele ambasad i ministerstw w kraju,   pracownicy Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta RP, przedstawiciele archiwów, bibliotek i muzeów w kraju i za granicą, reprezentanci środowisk polonijnych.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe i nasze szkoły reprezentowała Agnieszka Piskorska – wicedyrektor Zespołu Szkół Społecznych SKT nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie przy ul. Dziatwy 6.

W czasie seminarium minister Ewa Polkowska zapowiedziała powstanie nowego projektu edukacyjnego Szlak Młodego Obywatela. Projekt jest adresowany do uczniów, nauczycieli i szkół na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Założenia, cel i ideę witryny edukacyjnej przedstawili Agnieszka Piskorska oraz Robert Kubaś, kierownik Archiwum Senatu.

Zapraszamy do obejrzenia animacji prezentującej projekt Szlak Młodego Obywatela, która jest dostępna na portalu projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991” w zakładce Młody Badacz.