Szkoły STO w rankingu Perspektyw

Za nami już 18 edycja Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowana przez miesięcznik Perspektywy. Wśród wyróżnionych szkół znalazło się 9 liceów STO.

14 stycznia br. w auli dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki rankingu Perspektyw 2016. Najpierw w uroczysty nastrój wprowadził zebranych chór UW, wykonując cztery utwory. Następnie przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia: prezesa fundacji Perspektywy, prorektorów kilku uczelni wyższych, wiceministra edukacji Macieja Kopcia oraz przewodniczącego Kapituły rankingu prof. Jana Łaszczyka.

Po tej części wstępnej nastąpiło najbardziej oczekiwane przez wszystkich ogłoszenie wyników: rankingu maturalnego techników, rankingu maturalnego liceów, rankingu szkół olimpijskich, rankingu egzaminów zawodowych, zwycięzców rankingów wojewódzkich, i wreszcie 15 najlepszych techników i liceów.

Bardzo dobre licea STO

Na szczególne wyróżnienie zasługuje 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie, które zajęło pierwsze miejsce w rankingu maturalnym, to znaczy że jest to najlepsze liceum w Polsce pod względem zdawalności matur. Szkoła zajęła także bardzo wysokie 7 miejsce w rankingu ogólnym i 2 miejsce w Warszawie. Artykuł o szkole można przeczytać TU.

Bardzo dobry wynik zdobyło też 3 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie, które zajęło drugie miejsce w Małopolsce. W rankingu ogólnym odniosło niezwykły awans z 167 miejsca w zeszłym roku na 41 w obecnym rankingu.

Dziewięć liceów STO wyróżnionych w rankingu ogólnym:

 • 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie (7),
 • 3 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie (41),
 • Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO nr 5 w Milanówku (66),
 • Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Białymstoku (126),
 • I Społeczne LO im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach (289),
 • Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Szczecinku (368),
 • I Społeczne LO im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie (447),
 • Liceum Ogólnokształcące STO w Człuchowie (451),
 • II Liceum Ogólnokształcące STO w Pile (458).

Pełna relacja z gali, więcej zdjęć oraz pełny ranking 500 najlepszych liceów w Polsce – na stronie Perspektyw.

O rankingu

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. W przypadku techników wymagano też, aby do egzaminu zawodowego przystąpiło minimum 50% absolwentów.

W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, przy czym dla liceów pod uwagę brana była jedynie matura zdawana w "nowej formule" oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Licea były oceniane za pomocą trzech kryteriów:

 • sukcesy w olimpiadach przedmiotowych - 30%,
 • matura - przedmioty obowiązkowe - 25%,
 • matrua - przedmioty dodatkowe - 45%.

Więcej informacji o kryteriach i podrankingach znajduje się TU.