Szkoły polskie i brazylijskie: spotkanie w Biurze STO

7 października 2015 roku w Biurze STO odbyło się spotkanie Oswalda Tavaresa, przedstawiciela SIEEESP, organizacji szkolnej z Brazylii, z kilkoma reprezentantami szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Była to robocza narada poprzedzająca wizytę studyjną większej grupy brazylijskich managerów oświatowych w naszych szkołach, jaka ma się odbyć w maju 2016 roku.

Skąd wzięło się zainteresowanie naszym Towarzystwem w Brazylii? Odpowiedź jest dosyć prosta – uwagę tamtejszych fachowców przyciągnęły doskonałe wyniki polskiej młodzieży w teście PISA. Planując coroczną wyprawę w celu poznania dobrych praktyk w innych krajach, postawili tym razem na Polskę. Interesuje ich system organizacji nauczania we wszystkich typach szkół, także państwowych, ale jako organizacja szkół prywatnych poszukują kontaktów przede wszystkim w kręgu szkolnictwa niezależnego. Wybrali zatem STO.

Obie strony przedstawiły pokrótce swoje zasady działania, cele i priorytety. SIEEESP działa w skali nieporównywalnej do zasięgu naszego stowarzyszenia. Zrzesza dyrektorów i managerów ponad 10 tys. szkół prywatnych stanu São Paulo w Brazylii. Są to szkoły wszystkich szczebli (od przedszkoli przez szkoły podstawowe, średnie, zawodowe aż do szkół poprzedzających edukację uniwersytecką); uczy się w nich 22% uczniów stanu São Paulo, który jest jedną z największych aglomeracji miejskich na świecie.

Rozmowa toczyła się po angielsku i była nadzwyczaj interesująca. Wspólną płaszczyzną kontaktów mogą być, jak się zdaje, kwestie związane z organizacją pracy szkół i kształceniem nauczycieli. Obie strony przyznały bowiem zgodnie, że przede wszystkim od nauczycieli zależą rezultaty nauczania, a systematyczne doskonalenie nauczycieli jest niezbędne, jeśli pragniemy poprawiać wyniki uczniowskie. Oswald Tavares wiele sobie obiecuje po majowych spotkaniach w poszczególnych szkołach.  

W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Zarządu Głównego STO dyr. Zygmunt Puchalski, dyr. Anna Sobala-Zbroszczyk, dyr. Ewa Pytlak i dyr. Małgorzata Lipska, nauczycielki języka angielskiego Marzanna Karbowska i Grażyna Kańska oraz z ramienia Biura STO – Maria Prosińska-Jackl .

 opr. Maria Jackl