Szkolenie: „Jak spełniać i poddawać ewaluacji wymagania państwa” – Warszawa, 10 stycznia 2015 r.

Dyrektorzy Szkół STO,
Szanowni  Państwo,

Serdecznie zapraszam na szkolenie dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i nauczycieli (liderów ewaluacji) „Jak spełniać i poddawać ewaluacji wymagania państwa”  organizowane przez Erę Ewaluacji. Szkolenie odbędzie się 10 stycznia 2015 r. (sobota) w siedzibie STO w Warszawie, ul. Nowy Świat 39 w godzinach 10.00 – 17.30.

Tematy poruszane w trakcie szkolenia: Jak spełniać i poddawać ewaluacji wymagania państwa. Jak efektywnie prowadzić ewaluację. Alternatywne metody ewaluacji. Pomysły i sposoby na ewaluacji wewnętrznej w szkole.

Każda szkoła (placówka)  może zgłosić na to szkolenie maksymalnie 3 osoby. Szkolenie będzie sfinansowane z środków ery ewaluacji (fundusze UE); mogą w nim brać udział tylko osoby, które jeszcze nie korzystały z funduszy na projekty szkoleniowe dotyczące ewaluacji.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

10.00 –10.45 Wykład inauguracyjny

10.45 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 13.00 Sesja warsztatowa

13.00 – 13.30 Obiad

13.30 – 15.15 Sesja warsztatowa

15.15 – 15.30 Przerwa kawowa

15.30 – 17.30 Sesja warsztatowa

*godziny przerw i zajęć mogą ulec niewielkim zmianom

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych! Chcielibyśmy utworzyć maksymalnie 24 osobowa STO-wską grupę.  Uczestnikom zapewniamy: bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych trenerów, bezpłatne materiały szkoleniowe i bezpłatne wyżywienie.

Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesłać do 5 stycznia 2015 r. e-mailem na adres biuro@sto.org.pl. Informacja zwrotna wraz z zaproszeniem zostanie przesłana mailem do dnia 6 stycznia 2015 r. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik weryfikacji dokonany przez Erę Ewaluacji.

Zygmunt  Puchalski

wiceprezes Zarządu Głównego STO

współpracownik (trener) „Ery Ewaluacji”