XXVII Ogólnopolski Konkurs Łamigłowy

Społeczne Gimnazjum STO
ul. Wojska Polskiego 7 a
27-200 Starachowice

Termin: 25 maja 2018 r.
Miejsce: SSP STO, SG STO, Starachowice

Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa STO, Społeczne Gimnazjum STO, Samodzielne Koło Terenowe nr 50 STO
ul. Wojska Polskiego 7a, 27-200 Starachowice
tel. 41 274-84-11
e-mail: sto@starachowice.org

Zasięg ogólnopolski


Ogólnopolski Konkurs Łamigłowy to nowoczesny projekt edukacyjny, którego celem jest wspieranie indywidualnego rozwoju kreatywności, promowanie twórczego i logicznego myślenia. Integruje uczniów i nauczycieli w środowisku szkół społecznych. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Organizowany jest w aż czterech kategoriach wiekowych i w dwóch etapach. Biorą w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Adresowany jest do wszystkich szkół społecznych STO oraz szkół publicznych z terenu naszego miasta. Finał konkursu to zmaganie się z zadaniami logicznymi i twórczymi oraz dobra zabawa!

Konkurs co roku przyciąga wielu uczniów w różnym wieku, ma swoich zwolenników również wśród nauczycieli.

Konkurs realizuje cele programowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego.