„Niepokonani” - prezentacje teatralne

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Iłżecka 39
27-200 Starachowice

Termin: 26.04 2018 r.
Miejsce: SSP STO, SG STO, Starachowice

Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa STO, Społeczne Gimnazjum STO, Samodzielne Koło Terenowe nr 50 STO
ul. Wojska Polskiego 7a, 27-200 Starachowice
tel. 41 274-84-11
e-mail: sto@starachowice.org

Zasięg lokalny


Wymiana doświadczeń środowisk szkół gimnazjalnych w zakresie prezentacji teatralnych, poszerzenie wiedzy o teatrze, integracja społeczności uczniów i nauczycieli.