Miejski Konkurs Poezji Dziecięcej 2018

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Iłżecka 39
27-200 Starachowice

Termin: 5 grudnia 2018 r.
Miejsce: SSP STO, SG STO, Starachowice

Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa STO, Społeczne Gimnazjum STO, Samodzielne Koło Terenowe nr 50 STO
ul. Iłżecka 39, 27-200 Starachowice
tel. 41 274-84-11
e-mail: sto@starachowice.org

Zasięg lokalny


Konkurs ma na celu rozbudzanie i rozwijanie potencjału twórczego najmłodszych uczniów szkół podstawowych w Starachowicach. A także uwrażliwienie na piękno i bogactwo mowy ojczystej, prezentacje twórczości „małych poetów” na łamach prasy lokalnej oraz integrację uczniów.