Miejski Konkurs o Tytuł Mistrza Ortografii dla kl. VI – 2017

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Wojska Polskiego 7 a
27-200 Starachowice

Termin: marzec 2017 r.
Miejsce: SSP STO, SG STO, Starachowice

Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa STO, Społeczne Gimnazjum STO, Samodzielne Koło Terenowe nr 50 STO
ul. Wojska Polskiego 7a, 27-200 Starachowice
tel. 41 274-84-11
email: sto@starachowice.org

Zasięg lokalny


To wyzwanie dla wszystkich szóstoklasistów z naszego miasta – konkurs przebiega dwuetapowo: najpierw eliminacje szkolne, a potem finał z udziałem najlepszych reprezentantów poszczególnych placówek. Celem konkursu jest dbałość o piękno i poprawność języka polskiego, utrwalanie oraz popularyzacja wiedzy z zakresu ortografii oraz integracja środowisk szkolnych w naszym mieście.