Konkurs Języka Angielskiego „Champion of English” 2019

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Iłżecka 39
27-200 Starachowice

Termin: luty 2019 r.
Miejsce: SSP STO, SG STO, Starachowice

Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa STO, Społeczne Gimnazjum STO, Samodzielne Koło Terenowe nr 50 STO
ul. Iłżecka 39, 27-200 Starachowice
tel. 41 274-84-11
e-mail: sto@starachowice.org

Zasięg lokalny


„Champion of English” to konkurs dla klas IV-VIII szkół podstawowych miasta Starachowice. Cele konkursu: poszerzanie, propagowanie znajomości kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych, biegłe posługiwanie się językiem angielskim.