Konkurs Języka Angielskiego „Champion of English” 2017

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Iłżecka 39
27-200 Starachowice

Termin: luty 2017 r.
Miejsce: SSP STO, SG STO, Starachowice

Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa STO, Społeczne Gimnazjum STO, Samodzielne Koło Terenowe nr 50 STO
ul. Wojska Polskiego 7a, 27-200 Starachowice
tel. 41 274-84-11
email: sto@starachowice.org

Zasięg lokalny


„Champions of English” – konkurs dla kl. IV-VI szkół podstawowych miasta Starachowice. Cele konkursu: poszerzanie, propagowanie znajomości kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych, biegłe posługiwanie się językiem angielskim.