Słupsk: Trzecioklasiści napisali na medal

I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja STO
ul. Zygmunta Augusta 8
76-200 Słupsk

Uczniowie klas trzecich I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Słupsku przystąpili, jak co roku, do Ogólnopolskiego Testu Kompetencji Trzecioklasisty.

W maju nadeszły oficjalne wyniki testów. Szkolna średnia, przy uwzględnieniu części polonistycznej i matematycznej, wyniosła 36,5/40 pkt, co daje wynik 91,25%. Plasuje to szkołę bardzo wysoko na tle innych szkół z województwa pomorskiego oraz całej Polski, bo średnia zarówno w województwie jak i w kraju wyniosła 31 pkt, czyli 77,5%.

W części polonistycznej uczniowie zdobyli 19/20 pkt, przy średniej 16 pkt w województwie i 16 pkt w kraju. W części matematycznej dzieci osiągnęły średni wynik 18/20 pkt, przy średniej 15 pkt w województwie i 15 pkt w kraju. Gratulujemy osiągnięć zarówno uczniom, jak i nauczycielom.