„Naukowy zawrót głowy”

Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Reja STO
ul. Banacha 10
76-200 Słupsk

Termin: wrzesień 2017 r. – czerwiec 2018 r.
Miejsce: SSP nr 1 im. Mikołaja Reja STO, ul. Zygmunta Augusta 8 

Organizator: Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Reja STO

ul. Banacha 10, 
76-200 Słupsk
tel./faks 59 842 26 11
tel. kont. 690 933 340
e-mail: sg@spoleczna.slupsk.pl

Zasięg szkolny


„Naukowy Zawrót Głowy” to program wolontariatu obejmującego uczniów Gimnazjum STO, do których kierowane jest zaproszenie do działań pomocowych na rzecz dzieci młodszych, uczęszczających do świetlicy w Szkole Podstawowej.

W ramach pracy realizowane są następujące zadania:

  • pomoc uczniom z młodszych klas SP z problemami edukacyjnymi oraz chętnym uczniom chcącym utrwalić i poszerzyć swoja wiedzę,
  • praca indywidualna z uczniem,
  • zajęcia integracyjne,
  • zajęcia rozwijające kompetencje miękkie, czyli komunikacja interpersonalna, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
  • uczeń kształtuje swoją samodzielność i samokontrolę,
  • wzmacnianie pozytywnych wzorców zachowań poprzez pozytywny przykład starszych kolegów i koleżanek.


„NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY” to program wolontariatu w Zespole Szkół STO Słupsku, w którym rolę wolontariuszy pełnią uczniowie gimnazjum oraz klas VII, natomiast opiekę nad wszystkim sprawuje p. Agata Grochowska.

Wolontariat został stworzony z myślą o uczniach Szkoły Podstawowej, uczęszczających do świetlicy szkolnej, którzy maja problemy edukacyjne, a także o tych którzy chcą utrwalić swoją wiedzę, właśnie z pomocą starszych kolegów i koleżanek.

Wolontariusze uczestniczą, również w życiu świetlicy szkolnej. Pomagają młodszym kolegom i koleżankom przy pracach plastycznych, przy dekorowaniu świetlicy, układają wspólnie puzzle i grają w gry planszowe.

Wolontariusze swoją pomoc oferują młodszym uczniom dwa razy w tygodniu, po zajęciach dydaktycznych.

A oto jedne z ostatnich spotkań wolontariuszy z uczniami klas II-III, na których testowali nowe gry edukacyjne, a także pomagali przy nadrabianiu zaległości.