Nasze osiągnięcia

Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Reja STO
ul. Banacha 10
76-200 Słupsk

  • Uczniowie zdobywają certyfikaty językowe (język niemiecki, angielski)
  • Uczniowie uczestniczą w konkursach przedmiotowych
  • Wychowankowie szkoły mają wysokie osiągnięcia sportowe
  • Młodzież angażuje się w wolontariat
  • Uczniowie osiągają wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych