Nasze osiągnięcia

Społeczne Gimnazjum STO
ul. Mireckiego 28
08-110 Siedlce

  • Szkoła w Siedlcach zapisała się w pamięci uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości cyklem nadzwyczaj ciekawych imprez prezentujących kolejne epoki kultury i cywilizacji:

∙    w roku 2003 - Dzień Średniowiecza
∙    w roku 2005 - Dzień Starożytności
∙    w roku 2008 - Dzień Renesansu
∙    w roku 2010 - Dzień Baroku i Oświecenia
∙    w roku 2012 - Dzień Romantyzmu


W realizację każdego projektu zaangażowana była cała szkoła: wszyscy uczniowie i większość nauczycieli.

  • Wśród uczniów i absolwentów szkoły znajdują się laureaci licznych konkursów: przedmiotowych (fizyka, informatyka, biologia), językowych, plastycznych, teatralnych, konkurów piosenki.