Jubileusz 25-lecia Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Siedlcach

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Mireckiego 28
08-110 Siedlce

10 grudnia 2016 r. dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Siedlcach był dniem szczególnym. Tego dnia obchodziliśmy jubileusz 25-lecia istnienia placówki.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w Kościele garnizonowym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedlcach, w której wziął udział Prezydent Miasta Siedlce, pan Wojciech Kudelski. 

Druga część uroczystości odbyła się w skromnych progach naszej szkoły przy ul. Mireckiego 28, gdzie spotkali się zaproszeni goście, uczący niegdyś i obecnie nauczyciele, pracownicy naszej szkoły, przedstawiciele władz miasta, absolwenci, uczniowie i ich rodzice.

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania przybyłych gości przez Prezes Zarządu SKT STO w Siedlcach, panią Małgorzatę Krawiecką. Następnie głos zabrała pani Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej STO i Społecznego Gimnazjum STO, pani Maria Pawełkiewicz, która przybliżyła zebranym historię dotyczącą powstania szkoły.

 Ważnym punktem programu były przemówienia gości. Głos zabrali m.in.: Zastępca Prezydenta Miasta – pani Anna Sochacka oraz pan Mariusz Łupiński – członek Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, radna Rady Miasta, pani Magdalena Daniel.

 Tego dnia pamiętali o nas również ci, którzy na jubileuszu nie mogli się pojawić. Mazowiecki Wicekurator Oświaty, pani Dorota Skrzypek przekazała list gratulacyjny. Specjalne wyróżnienia otrzymali: założycielka szkoły, pani Maria Knop, Pierwsza Prezes Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 161, pani Emilia Żurowska, Prezydent Miasta Siedlce, pan Wojciech Kudelski; dawni nauczyciele: pani Krystyna Izdebska, pani Ewa Daniluk, pani Henryka Jaczewska, pani Zenona Roszkowska, pan Krzysztof Miduch, pani Łucja Krzywdzińska, pani Wioletta Zaleszczyk, pani Małgorzata Szymańska, pani Katarzyna Bystrzycka; obecni nauczyciele: pani Małgorzata Bieluga, pani Dorota Kondraciuk, pani Katarzyna Buzuk i pani Ewa Kloge oraz obecni pracownicy szkoły: pani Marta Białobrzeska, pani Wiesława Chojecka i pani Anna Białobrzeska.

Po części oficjalnej nadszedł czas na program artystyczny. Uczniowie szkoły podstawowej zaprezentowali gościom: pokaz karate, taniec cygański oraz piosenkę pt. „Pomidorowa”. Swoimi umiejętnościami pochwalili się także uczniowie Społecznego Gimnazjum STO, prezentując kabaret „Ambicja lekarza” oraz monolog kabaretowy pt. „Wakacje w Hiszpanii”. Oczarowali nas także swoim tańcem do piosenki „Lady in Red”. Ostatnim punktem części artystycznej był spektakl pt. „Szkoła pod żaglami” w wykonaniu uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Elementem, który sprawił wiele radości najmłodszym, było tworzenie loga szkoły polegające na odbiciu pomalowanych farbą dłoni na przygotowanym płótnie.

Na zakończenie przyszedł czas na słodki poczęstunek. Na sali pojawił się jubileuszowy tort. Następnie goście mogli dokonać pamiątkowego wpisu w kronice, zwiedzić szkołę, obejrzeć wystawę fotografii.