I Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Radomiu

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Sandomierska 20
26-600 Radom

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące jest najstarszą niepubliczną szkołą w Radomiu, działa od 1991 roku.

Kształcimy młodzież, która potem zasila grono studentów najbardziej elitarnych uczelni w Polsce, takich jak: akademie medyczne, uniwersytety, politechniki czy SGH.

Gwarancją jakości Szkoły jest profesjonalna kadra nauczycielska, nowoczesne programy nauczania wzbogacone o system fakultatywny (poszerzający wiedzę z wybranych przedmiotów) na poziomie kl.II i III przygotowujące do zewnętrznego egzaminu maturalnego i konkursowej walki o indeks.

Jesteśmy jedną z 4 szkół w Radomskiej Delegaturze Kuratorium Oświaty, która w ubiegłym roku szkolnym uzyskała 100% zdanie matury. Jest to niewątpliwy sukces szkoły świadczący o dobrym i właściwym przygotowaniu naszych uczniów.

O atrakcyjności Szkoły świadczą także komfortowe warunki nauki. Małe, kameralne klasy (do 16 uczniów), sale językowa i telewizyjna, szkolna biblioteka, pracownia informatyczna, chemiczno - fizyczna, cotygodniowe zajęcia na basenie i udział młodzieży w kursie tańca towarzyskiego są gwarantem wszechstronnego wykształcenia naszych uczniów.

Chlubą naszej Szkoły jest fakt, że najważniejszy w niej jest uczeń. Czuje się to na każdym kroku, co przekłada się na relacje nauczyciel - uczeń.