Piknik szkolny. Święto szkoły.

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO
ul. Mieszka Pierwszego 5
15-054 Białystok

Termin: 9 czerwca 2018 r.
Miejsce: Zespół Szkół STO w Białymstoku (plac szkoły)

Organizator: Zespół Szkół STO, SKT nr 171 STO
ul. Mieszka Pierwszego 5, Białystok
tel. 531 012 014
e-mail: sekretariat@szkola.bialystok.pl

Zasięg szkolny


Doroczna uroczystość z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców i przyjaciół szkoły, podczas której uczniowie prezentują swoje talenty artystyczne. Odbywają się aukcje i akcje charytatywne. Towarzysza temu dodatkowo zabawy przy grillu i stole przygotowanym przez rodziców.