Raciąż: Publiczna Szkoła Policealna STO – Zakończenie roku

Publiczna Szkoła Policealna STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

Drugiego lipca 2015 roku absolwenci Publicznej Szkoły Policealnej STO z kierunków: opiekun medyczny i opiekun w domu pomocy społecznej otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Uroczystość odbyła się o godzinie 18.00 w niezwykle urokliwym  i magicznym miejscu – Karczmie Retro w Kraszewie – Gaczułtach.

Zakończenie roku kierunków medycznych w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu

Absolwenci mają za sobą zdany egzamin pisemny (teoretyczny) w formie elektronicznej. W czerwcu przystąpili także do praktycznego, państwowego egzaminu z kwalifikacji Z. 04 (świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej) oraz Z. 06 (świadczenie usług opiekuńczo - wspierających osobie podopiecznej), którego wynik poznają pod koniec sierpnia.

Dzięki dysponującym ogromną wiedzą i doświadczeniem specjalistom słuchacze kształcący się w zawodach opiekuna medycznego i opiekuna w domu pomocy społecznej zostali doskonale przygotowani do przyszłej pracy. W trakcie nauki poznali zadania i organizację instytucji pomocy społecznej, dokumentację i warsztat pracy pracownika socjalnego, nauczyli się weryfikować w praktyce wiedzę teoretyczną.

Praktyki zawodowe umożliwiły im zapoznanie się z zasadami postępowania w sytuacjach trudnych oraz problemami osób chorych i niesamodzielnych. Szczegółowo poznali budowę i fizjologię organizmu ludzkiego, dowiedzieli się, w jaki sposób właściwie wykonywać czynności pielęgnacyjne, sporządzać dokumentację medyczną, charakteryzować rozwój psychofizyczny człowieka oraz  rozpoznawać stany zagrożenia życia.

Współpraca Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Kraszewie – Czubakach, jednym z najlepszych ośrodków opieki długoterminowej w kraju, dysponującym świetną bazą lokalową, specjalistycznym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą cechującą się wyrozumiałością i życzliwym podejściem do pacjenta, pozwoli absolwentom w sposób właściwy wykonywać przyszłe obowiązki zawodowe, a zdobyte w trakcie nauki w szkole zdolności i umiejętności takie jak: praca w zespole, komunikatywność, otwartość na potrzeby drugiego człowieka, umożliwią im profesjonalne pomaganie osobom chorym i  zaspokajanie ich podstawowych potrzeb życiowych.

Uroczystość z okazji zakończenia roku otworzył dyrektor, pan Andrzej Nizielski. Serdecznie powitał zaproszonych gości: przewodniczącego Rady Gminy, pana Jarosława Jaworskiego, panią kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Kraszewie – Czubakach, Monikę Stępińską, członków Rady Pedagogicznej oraz słuchaczy, którzy w napięciu oczekiwali wręczenia dyplomów – przepustki do bardzo trudnej, lecz niezwykle satysfakcjonującej pracy, wiążącej się z niesieniem pomocy innym.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie kierownika praktyk zawodowych, pana Łukasza Palmowskiego, który zaznaczył, że zakończenie edukacji jest początkiem nowej ery w życiu każdego  z nas. Korzystając z okazji podziękował swoim podopiecznym za owocną współpracę, życzył szczęścia w życiu zawodowym i osobistym oraz przypomniał, jak wielu przydatnych rzeczy nauczyli się, przebywając w szkolnych murach. W trakcie swojego wystąpienia zwrócił uwagę na konieczność empatycznego podchodzenia do drugiego człowieka, który, mimo swojego złego stanu zdrowia i nieporadności, nadal zasługuje na szacunek i troskę. Kończąc, zachęcił zebranych do ponoszenia swoich kwalifikacji, cytując słowa Erskine'a Caldwella: ,,Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym. Puste kłosy dumnie wznoszą sie ku niebu, kłosy pełne ziarna w pokorze chylą się ku ziemi".

Następnie zabrał głos przewodniczący Rady Gminy, pan Jarosław Jaworski. Skierował on wiele ciepłych słów do dyrektora, pana Andrzeja Nizielskiego, doceniając jego wieloletnią pracę na rzecz podnoszenia kwalifikacji wśród mieszkańców Raciąża i okolic. Nadmienił, że kierowana przez niego Publiczna Szkoła Policealna już od wielu lat prężnie się rozwija, oferując nowe przyszłościowe kierunki kształcenia. Zapewnił, że w związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa w XXI wieku systematycznie wzrastać będzie zapotrzebowanie na pracowników służb medycznych, którzy bez trudu znajdować będą zatrudnienie.

Dalszych sukcesów życzył swoim absolwentom także dyrektor, pan Krzysztof Kuskowski, zaznaczając, że ich osiąganie powinno być prawdziwą przyjemnością, fascynującą drogą, a nie żmudnym procesem wiążącym się z wieloma wyrzeczeniami. Powiedział między innymi.

Sukces to śmiać się często i szczerze, zyskać szacunek inteligentnych ludzi i podziw dzieci, zasługiwać na dobrą ocenę uczciwych krytyków i cierpliwie znosić zdradę fałszywych przyjaciół, doceniać piękno, znajdować w bliskich to, co najbardziej wartościowe, pozostawić po sobie świat nieco lepszym i mieć świadomość, że choćby jedna istota ludzka odetchnęła lżej dzięki temu, że my istnieliśmy na tym świecie. Sukces to działanie na najwyższym poziomie, w kierunku spełnienia marzeń i pragnień.

W trakcie uroczystego zakończenia roku, kadra pedagogiczna wykładająca na kierunkach medycznych otrzymała z rąk dyrektora, książki autorstwa pani Katarzyny Maludy pt, "Rok 1863. Opowieści o miłości wojnie i gotowaniu". Dodatkowym wyróżnieniem dla pracowników szkoły były nagrody pieniężne, jako wyraz uznania dla wkładu pracy i rzetelnego przygotowania słuchaczy do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Pamiątkowymi dyplomami za umożliwienie praktyki zawodowej słuchaczom, dzielenie się z nimi cennym doświadczeniem i wiedzą oraz opiekę i pomoc w rozwiązywaniu ich problemów uhonorowany został Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Płońsku oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Kraszewie – Czubakach oraz pani kierownik Monika Stępińska.  Absolwenci, pełni uznania dla pracy nauczycieli, ofiarowali im kwiaty oraz podziękowali za wspólnie spędzone chwile, wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość.

Źródłem wielu emocji i nieukrywanych wzruszeń było uroczyste wręczenie dyplomów i nagród książkowych za bardzo dobre wyniki w nauce. Wspólny sukces uczczono tradycyjną lampką szampana.

Po części oficjalnej dla zaproszonych gości, kadry pedagogicznej oraz słuchaczy przygotowany był smaczny poczęstunek. Niepowtarzalny klimat i nowoczesny wystrój sali sprawiły, że uczestnicy imprezy czuli się niemal jak w bajce.  Można było miło spędzić czas w gronie znajomych, wymienić się życiowymi doświadczeniami oraz porozmawiać o planach na przyszłość Pierwsze w historii Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu zakończenie roku absolwentów kierunków medycznych należy zaliczyć do udanych. Gratulujemy im bardzo dobrych ocen, a nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie i profesjonalizm.

Najwyższe wyniki kształcenia osiągnęli:

Opiekun medyczny:

 1. Marciniak Milena 4.92
 2. Palmowska Anna 4.91
 3. Witkowska Alicja 4.91
 4. Grabowska Izabela 4.91
 5. Godlewska Marta 4.83
 6. Musa Jolanta 4.83
 7. Zmysłowska Justyna 4.82
 8. Przybek Wioletta 4.75
 9. Hammer Edyta 4.73
 10. Dobrosielska Grażyna 4.42

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej:

 1. Grabowska Izabela 5.11
 2. Charzyńska Joanna 5.0
 3. Lis Anna Grażyna 5.0
 4. Olszewska Magdalena 5.0
 5. Słupecka Urszula 5.0
 6. Załęska Agnieszka 5.0
 7. Krawczyk Marzanna Teresa 4.89 – za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę na rzecz szkoły

Świadectwo ukończenia szkoły otrzymały 62 osoby (43 - opiekun medyczny, 19 – opiekun w domu pomocy społecznej). Bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród absolwentów Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu są najlepszym dowodem na to, że model nauczania stawiający na pierwszym miejscu słuchacza i jego potrzeby jest wyborem słusznym. Nowatorski program nauczania, nauka języka obcego, bezpłatne korzystanie z Internetu, pracownie komputerowe przystosowane do multimedialnych zastosowań, sale wyposażone w tablice interaktywne oraz wykwalifikowana kadra zachęcająca do samodzielnego myślenia i zdobywania wiedzy, a jednocześnie zwracająca uwagę na problemy swoich wychowanków i starająca się zapewnić im, jak największe poczucie bezpieczeństwa, to kolejne atuty szkoły.

Do znaczących osiągnięć Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu przyczyniło się wiele osób z długim stażem pracy i dużym doświadczeniem, których wiedza, umiejętności, sumienność i determinacja w realizacji powierzonych im zadań zasługuje na docenienie. Wśród nich są między innymi nauczyciele wykładający na medycznych kierunkach kształcenia:

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

 • mgr Iwona Drążkiewicz
 • mgr Maja Szcześniewska
 • mgr Edyta Obrębska,
 • lic. Magdalena Piotrowska
 • mgr Maria Teresa Piechna
 • mgr Marzena Szczechowicz
 • lic. Monika Czyżyk
 • mgr Wiśniewska Beata

Opiekun medyczny

 • mgr Iwona Drążkiewicz
 • mgr Edyta Obrębska
 • mgr Maria Teresa Piechna
 • mgr Maja Szcześniewska
 • mgr Beata Wiśniewska
 • mgr Marzena Szczechowicz
 • mgr Maria Koźluk
 • mgr Agnieszka Reszelska
 • mgr Alicja Orzoł
 • mgr Anna Niesłuchowska
 • mgr Damian Szcześniewski
 • lic. Monika Czyżyk
 • mgr Łukasz Palmowski
 • mgr inż. Krzysztof Kuskowski

Medyczne kierunki kształcenia dają gwarancję znalezienia pracy. Konieczność szkolenia specjalistów w tych dziedzinach związana jest z procesem starzenia się społeczeństwa, którego skutkiem jest rosnąca liczba osób starych, niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu kondycji fizycznej lub psychicznej, wymagających stałej pomocy innych osób w zakresie zwykłych czynności dnia codziennego. Absolwenci uzyskają uprawnienia i kwalifikacje do pracy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, dzięki którym będą mogli znaleźć zatrudnienie w domach pomocy społecznej, hospicjach, czy też zakładach opiekuńczo – leczniczych.

Jesteśmy pewni, że czas spędzony w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu nie będzie czasem straconym, a gruntowne wykształcenie pozwoli znaleźć zatrudnienie - ,,Bogactwo każdego narodu to wiedza jego obywateli, a także ich rzetelna i odpowiedzialna praca” Sądzimy, że właśnie o tym przekonają się nasi słuchacze rozpoczynający naukę w szkole.

Zakończenie roku – technik turystyki wiejskiej

Dwudziestego czerwca 2015 roku absolwenci technika turystyki wiejskiej z Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu mieli swój  wielki dzień – uroczyste zakończenie roku w Karczmie Retro w Kraszewie – Gaczułtach, miejscu o urzekającym wystroju i niepowtarzalnym klimacie.

Imprezę otworzył dyrektor szkoły, pan Andrzej Nizielski. Po powitaniu zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: wybitny lekarz, menadżer służby zdrowia i samorządowiec, pan Paweł Obermeyer, wicedyrektor, pan Krzysztof Kuskowski, przedstawiciele Rady Pedagogicznej i słuchacze, przyszedł czas na podziękowania, kwiaty oraz okolicznościowe przemówienia. Nie obyło się bez wielu ciepłych słów skierowanych do absolwentów, gratulacji i życzeń wszelkiej pomyślności na nowej drodze życia. Łzy wzruszenia zakręciły się w oczach niejednego z nich, gdy dumnie kroczyli po odbiór nagród za wybitne wyniki w nauce. Świadomi, że pewien etap ich życia nieuchronnie dobiegł końca, pełni nadziei na lepszą przyszłość wiążącą się ze zdobyciem nowych, cennych w dzisiejszym świecie kwalifikacji, Po części oficjalnej dla słuchaczy, Rady Pedagogicznej oraz gości przygotowany został smaczny poczęstunek.Niezwykła atmosfera tego dnia udzieliła się wszystkim. Wspólnie wymieniali się wrażeniami, opowiadali o planach na przyszłość oraz możliwości dalszej edukacji.

Autorami sukcesu absolwentów, którzy po dwuletnim cyklu kształcenia mogli odebrać dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły jest grupa znakomitych specjalistów w swojej dziedzinie, pedagogów z wieloletnim stażem, których wiedza, umiejętności, doświadczenie oraz determinacja i sumienność w realizacji postawionych sobie celów zasługuje na docenienie. Ich codzienny trud, wzorowe wykonywanie obowiązków i troska o słuchaczy przełożyły się na bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W podziękowaniu za rzetelną pracę, serdeczność, wyrozumiałość i  tolerancyjność w stosunku do wychowanków oraz dzielenie się bogatą wiedzą teoretyczną i praktyczną otrzymali oni nagrody pieniężne oraz książkę autorstwa, pani Katarzyny Maludy pt,, Rok 1863. Opowieści o miłości wojnie i gotowaniu"

 Wśród nich są:

 • mgr Agnieszka Ampuła
 • lic. Monika Czyżyk
 • mgr Stefan Modrzejewski
 • mgr inż. Daniel Kolczyński
 • mgr Barbara Wierzbicka
 • dr Hanna Szałkowska
 • mgr Marta Samoraj

Absolwentom gratulujemy bardzo dobrych ocen, a nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie i profesjonalizm. Najwyższe wyniki kształcenia osiągnęli:

średnia ocen – 4,9

 1. Kocięcka Edyta
 2. Kotelba Piotr
 3. Mochnacka Karolina
 4. Mochnacki Bartosz
 5. Staniszewska Renata

średnia ocen – 4,8

 1. Pszczółkowski Piotr
 2. Charzyński Adam
 3. Iwanowska Agata
 4. Kleniewski Marcin

Absolwenci mają za sobą zdany egzamin pisemny w formie elektronicznej z kwalifikacji T.7 (Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich) oraz T.8 (Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego). W czerwcu przystąpili także do  państwowego egzaminu praktycznego, którego wynik poznają pod koniec sierpnia. Dzięki zespołowi specjalistów, świetnie przygotowanych merytorycznie do powierzonych im zadań, cechujących się otwartością i indywidualnym podejściem do wychowanków słuchacze zostali doskonale przygotowani do przyszłej pracy.  Ciekawa forma prowadzonych zajęć sprawiła, że z łatwością przyswoili oni niezbędną wiedzę z zakresu prowadzenia produkcji rolniczej i działalności turystycznej na obszarach wiejskich. Poznali zasady organizacji imprez i usług turystycznych, łącznie z kompleksową obsługą klienta, świadczeniem usług żywieniowych i noclegowych oraz sposoby wyszukiwania atrakcji turystycznych. W programie przewidziane zostały zagadnienia z zakresu podstaw przedsiębiorczości, ekonomii i marketingu. Słuchacze przyswoili także zawodowy język obcy tak, aby w sposób zrozumiały i poprawny pod względem gramatycznym i leksykalnym formułować wypowiedzi, analizować krótkie teksty pisemne i sprawnie komunikować się w środowisku pracy, korzystając z obcojęzycznych źródeł informacji.

Niewątpliwą atrakcja dla absolwentów szkoły było uczestnictwo w systematycznie organizowanych przez dyrekcję wycieczkach krajowych i zagranicznych będących niepowtarzalną okazją do zapoznawania się z ofertą gospodarstw agroturystycznych, obejrzenia zabytków i malowniczych zakątków świata – bogatej fauny i flory widzianej dotychczas tylko na kartach książek. Wyjazdy i podróże edukacyjne umożliwiały zawarcie znajomości z osobami zajmującymi się turystyką, uzyskanie informacji na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz integrację z kolegami z grupy w czasie wieczorków zapoznawczych i dyskotek.

Przeżycia związane z wizytami w  gospodarstwach agroturystycznych, pensjonatach są nie do przecenienia, a doświadczenie i wiedza zdobyta przez absolwentów z pewnością zostaną wykorzystane w przyszłej pracy. Publiczna Szkoła Policealna zapewnia także interesujące formy zaliczenia praktyk zawodowych. W trakcie wyjazdów rekreacyjnych słuchacze mogą samodzielnie zaplanować trasę wycieczek wcielając się w role przewodnika. Stanowi to ciekawą alternatywę dla tradycyjnego modelu nauczania polegającego na przyswajaniu wiedzy w murach szkolnych bez możliwości wykorzystania jej w praktycznym działaniu. To świetny sposób na połączenie przyjemnego z pożytecznym.

Coraz większa część społeczeństwa szuka  zacisznego miejsca, aby odpocząć i zregenerować siły, a codzienne życie i pośpiech sprawiają, że sami nie mają chwili, by zorganizować swój wolny czas. Turystyką wiejską to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory, przyrodę, krajobraz, czy też kulturę. Po ukończonej edukacji będziesz doskonale przygotowany do samodzielnej organizacji imprez i usług turystycznych, a także do prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, które w ostatnim czasie cieszą się coraz większą popularnością.

Szukasz ciekawego kierunku z możliwością podjęcia w przyszłości interesującej i pewnej pracy? Lubisz podróżowanie, morskie wojaże, wycieczki krajowe i zagraniczne? Chciałbyś zdobywać wiedzę od wykwalifikowanej, doświadczonej kadry, stawiającej na pierwszym miejscu twoje potrzeby i pomagającej ci w rozwiązywaniu problemów? Spełnij swoje marzenia! Zapisz się do Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu na kierunek technik turystyki wiejskiej, zdobędziesz nowe umiejętności, poznasz ciekawych ludzi z którymi nie będziesz chciał się rozstać. Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach rolniczych, a dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia rolnicze uznawane na terenie całej Unii Europejskiej. Nie zwlekaj! Jeżeli posiadasz wykształcenie średnie, to idealna szansa dla ciebie!.