Raciąż: Publiczna Szkoła Policealna STO – nowy nabór – nauka od 1 lutego 2015 r.

Publiczna Szkoła Policealna STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

Technik usług kosmetycznych

(Nowy kierunek kształcenia)

Przemysł kosmetyczny jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Zawód kosmetyczki stwarza szerokie możliwości zdobycia pracy, uwzględniając potrzeby lokalnego rynku pracy. Dyplom Technika Usług Kosmetycznych stwarza możliwość prowadzenia własnej działalności w zakresie usług kosmetycznych

Więcej informacji.


Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do serwisowania pojazdów samochodowych. W trakcie nauki słuchacze nie tylko poszerzą swoją wiedzę dotyczącą klasycznej budowy pojazdów oraz zasady ich działania, ale również poznają najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji.

Więcej informacji.


Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.