Raciąż: Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – rewelacyjne wyniki

Publiczna Szkoła Policealna STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

19 czerwca 2018 roku w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu odbyła się cześć pisemna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. Etap pisemny polegał na rozwiązaniu testu składającego się z czterdziestu pytań. Wyniki egzaminów teoretycznych znane były bezpośrednio po ich zakończeniu, dzięki zastosowaniu platformy e-learningowej. Do egzaminów przystąpiło 83 słuchaczy i wszyscy zdali. Zdawalność 100%.

Zdobyli kwalifikacje w następujących zawodach: technik turystyki wiejskiej (prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego lub działalności turystycznej), opiekun medyczny (świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej), asystent osoby niepełnosprawnej (udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej).

Gratulacje!

 

Asystent osoby niepełnosprawnej, kwalifikacja Z.8 (Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej). Do egzaminu przystąpiło 8 osób. Zdawalność egzaminu: 100%.