Publiczna Szkoła Policealna STO w Raciążu

Publiczna Szkoła Policealna STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

Szkoła powstała w 1993 roku, należy do Zespołu Szkół STO w Raciążu, kształci słuchaczy w kierunkach:

  • technik informatyk 
  • technik turystyki wiejskiej
  • technik bhp
  • technik pojazdów samochodowych.

 Kształci również dorosłych w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej. Szkoła przygotowuje absolwentów przy wykorzystaniu najnowszych technik, wykwalifikowanych wykładowców. Dzięki temu Nasi absolwenci są konkurencyjni na rynku pracy.