Fantastyczne wyniki egzaminów w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu

Publiczna Szkoła Policealna STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

Fantastyczne wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu w sesji letniej 2017 roku!

Radość i duma - Sukces słuchaczy - sukcesem szkoły!

Dwudziestego piątego sierpnia 2017 roku poznaliśmy wyniki zewnętrznych egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje zawodowe, przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Warszawie w sesji letniej w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu. 
Absolwenci nie zawiedli. Uzyskali ponadprzeciętne, godne pozazdroszczenia wyniki, zarówno na egzaminach teoretycznych, jak i praktycznych. Wielu z nich zdało egzamin praktyczny na 100%.