Raciąż: Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

Stypendia Prezesa Rady Ministrów to stypendia przyznawane przez Premiera. Szansę na ich otrzymanie mają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie wysokich wyników w nauce. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy: otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w danej szkole lub uczniowie, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre. Otrzymanie zatem tego prestiżowego wyróżnienia nie jest łatwe. I wie o tym każdy uczeń, który zabiega o jego uzyskanie.

W roku szkolnym 2013/2014 Prezes Rady Ministrów przyznał 3.786 stypendiów. Wśród szczęśliwych stypendystów znalazła się, już po raz drugi,  uczennica Społecznego Liceum Ogólnokształcącego  STO w Raciążu, tegoroczna maturzystka, mieszkanka wsi Krajkowo, w gminie Raciąż , Monika Plewicka. W ubiegłym roku szkolnym osiągnęła najlepszą  średnią ocen w szkole, 4,89, co umożliwiło jej ubieganie się o stypendium. Młoda, zdolna i skromna uczennica raciąskiego Społecznego Liceum Ogólnokształcacego STO uważa, że inwestycja w kształcenie daje możliwość jej na lepsze jutro.

- Uczyć lubiłam się zawsze. Zdobywanie nowej wiedzy nigdy nie sprawiało mi problemów- twierdzi Monika. Kiedy przyszłam do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu nie marzyłam, że kiedykolwiek zostanę stypendystką Prezesa Rady Ministrów. To dyrekcja mojej szkoły, która dba o każdego ucznia, uświadomiła mi, że dzięki solidnej nauce mogę otrzymać taką pomoc. Zatem jeszcze bardziej skupiłam się na pracy. Już w tamtym roku udało mi się spełnić swój cel, a w tym było o wiele łatwiej. Otrzymane środki finansowe przeznaczyłam na pomoc naukową: nowoczesne kursy uczenia się języka obcego, a także fachową literaturę, która pomaga mi w nauce do matury.

Monika Plewicka, tegoroczna maturzystka, tak jak większość jej rówieśników denerwuje się przed egzaminem dojrzałości. Największe obawy budzi w niej matematyka, gdyż, jak sama twierdzi, „umysłem ścisłym nie była nigdy”. Przed językiem obcym czy językiem polskim raczej się nie denerwuje. Uczennica nie ma jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość. Wie, że chce studiować, lecz póki co, nie chce nikomu zdradzać, jaki kierunek studiów wybrała na dalszą drogę kształcenia.

W tym roku uroczystość wręczenia dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej, z ramienia delegatury Ciechanów, odbyła się 4 grudnia w oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Wśród zaproszonych gości byli: poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej- Mirosław Koźlakiewicz, kierownik delegatury placówki zamiejscowej w Ciechanowie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie- Grzegorz Wróblewski, prezes Płockiego Uniwersytetu Ludowego- Paweł Kaczyński, wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie- Lech Ciarkowski,  starostowie i wicestarostowie powiatów: płońskiego- Andrzej Stolpa, , ciechanowskiego- Andrzej Pawłowski, mławskiego Włodzimierz Wojnarowski  i żuromińskiego- Jerzy Rzymowski i Ireneusz Rejmus, burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck- Waldemar Godlewski, wójt gminy:  Nowe Miasto- Sławomir Zalewski, Strzegowo- Wiesław Zalewski, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z oświatą oraz dyrektorowie szkół. Dyplomy stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 43 uczniów z placówek podległych delegaturze w Ciechanowie. Wręczono także dyplom jednemu stypendyście Ministra Edukacji Narodowej. 

Stypendystka z Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu, Monika Plewicka, w czasie uroczystości miała zaszczyt, przy tak licznym gronie słuchaczy, zabrać głos w imieniu wszystkich uhonorowanych dyplomami uczniów. Uczennica w swojej wypowiedzi podkreśliła, iż  nie jest łatwo zostać stypendystą Prezesa Rady Ministrów i  my wszyscy dobrze o tym wiemy. Trzeba ciężko pracować, starać się być lepszym od kolegów. Jednak jak widać, jest tu nas niemała rzesza. To dobrze świadczy o polskiej młodzieży. A także to, że z całego serca dziękujemy za pomoc, za docenienie naszego wysiłku, za istotne wsparcie finansowe, które pozwala nam spełniać nasze potrzeby i plany na przyszłość. Monika Plewicka swoim wystąpieniem podziękowała w imieniu wszystkich stypendystów za pomoc i za docenienie ich starań.  

Mamy nadzieję, iż Monika, jak i inni ciężko pracujący stypendyści, dzięki otrzymanej pomocy będą realizować swoje plany i najskrytsze marzenia. Trzymamy kciuki za naszą tegoroczną maturzystkę i mamy nadzieję, że już za rok naszą szkołę będzie reprezentować kolejna pracowita osoba.

 Sara Lis

Zespół Szkół STO w Raciążu