Raciąż: „Kończ waść, wstydu oszczędź!”

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

W niedzielę, 14 września, raciążanie, którzy w godzinach popołudniowych znaleźli się w okolicach Urzędu Miasta, mogli wysłuchać fragmentów Trylogii Henryka Sienkiewicza. Zorganizowana przez Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji akcja „Narodowe Czytanie", której inicjatorem był Prezydent RP Bronisław Komorowski, przyciągnęła rzeszę czytających, jak i słuchaczy.

Czytania Sienkiewiczowskich utworów podjęli się przedstawiciele miejscowych władz z Burmistrzem Miasta Raciąża Mariuszem Godlewskim na czele. Swoje umiejętności publicznego czytania ujawnili również: zastępca burmistrza Paweł Rybka, skarbnik Maria Małgorzata Karwowska, radni, jak i przedstawiciele Komendy Policji w Raciążu, a także nauczyciele raciąskich szkół. Najliczniejszą grupą, która zamierzyła się z „Potopem”, „Ogniem i mieczem” oraz „Panem Wołodyjowskim” byli uczniowie miejscowych szkół: Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu, Zespołu Szkół i Miejskiego Zespołu Szkół. Nasze liceum, pod kierunkiem pani Aleksandry Maludy i pani Sary Anny Lis, reprezentowały uczennice klasy pierwszej: Natalia Godlewska, Patrycja Łukaszewska, Marlena Żabowska, które, jako jedyne, przedstawiły z podziałem na role, ostatnią część Trylogii – „Pana Wołodyjowskiego”. Dodatkową atrakcją dla uczestników i obserwatorów akcji było krótkie przedstawienie pojedynku, „żywcem wyjętego” z „Potopu” – Kmicica i Wołodyjowskiego.