Poznań: Wspomnienia Sybiraka – Gościa Społecznej Czwórki

Społeczne Gimnazjum nr 4 im. prof. Adama Wodziczki STO
os. Oświecenia 64
61-209 Poznań

W dniu 3 czerwca br. społeczność gimnazjalna naszej szkoły miała okazję gościć Panią Irenę Górską-Zajączkowską – wiceprzewodniczącą Koła Sybiraków Poznań–Grunwald. Wspomnienia pod hasłem „Golgota Sybiru” okazały się wspaniałą lekcją historii, przybliżającą wydarzenia związane z przymusową deportacją Polaków z Kresów Wschodnich po 17 września 1939 r.

Przejmujące, osobiste wspomnienia naszego gościa przywołały pamięć tragicznych losów wywiezionych rodzin, szczególnie matek i dzieci. Słowa prawdy o trudach codzienności życia Sybiraków, wierze i nadziei na powrót do Ojczyzny wprowadziły słuchaczy w nastrój skupienia, refleksji i wzruszenia. Galowe stroje uczniów oraz oprawa muzyczna i plastyczna stworzyły podniosłą atmosferę. Młodzież z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w spotkaniu. Wnikliwe pytania i nawiązanie bezpośredniego kontaktu z prelegentką świadczyły o rzeczywistym zainteresowaniu gimnazjalistów sybirackimi losami, wzbudzonym przez Panią Irenę Górską-Zajączkowską.

Spotkanie z naszym Gościem było dla uczniów naszej szkoły kontynuacją rozpoczętej w tym roku szkolnym współpracy ze Związkiem Sybiraków. Wcześniej, 17 września 2012 r. delegacja gimnazjalistów uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej Matkom Sybiraczkom – przy Pomniku Katynia i Sybiru.

Cieszymy się z możliwości spotkań z żyjącymi uczestnikami wydarzeń tamtych lat. Przywołuje to losy Polaków skrywane „białymi plamami historii” i pozwala nam przechować pamięć o Nich.

Renata Mochnac i Agnieszka Drabczyk – organizatorzy