Nasze osiągnięcia

Społeczne Gimnazjum nr 4 im. prof. Adama Wodziczki STO
os. Oświecenia 64
61-209 Poznań

  • „Wielka przygoda z filmem” – długoletni projekt, w którym  powstawały etiudy filmowe pod kierunkiem znanych polskich reżyserów. Film "Mały"otrzymał  pierwszą nagrodę podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Dzieci w Salonikach, w Grecji. Nagrodą wręczył  prezydent Poznania w Sali Białej Ratusza.
  • I miejsce w drużyny DI na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination, udział w Olimpiadzie w USA.
  • Wymiana z Gimnazjum Humboldta w Kilonii trwająca nieprzerwanie od  6 lat, co roku szkoła gości uczniów z Kilonii we wrześniu, w maju poznańscy uczniowie odwiedzają Kilonię.
  • Konkurs objęty patronatem MEN: „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”. – uczniowie są laureatami kilku edycji konkrsu, również w wersji angielskojęzycznej.