Międzyszkolny Konkurs Matematyczny klas 1-3 Szkół Niepublicznych w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Adama Wodziczki STO
os. Oświecenia 64
61-209 Poznań

Termin: 24 maja 2018 r.
Miejsce: SSP nr 4 STO, Poznań, os. Oświecenia 64

Organizatorzy: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Adama Wodziczki STO 
os. Oświecenia 64, 61-209 Poznań
tel. 61 872-06-24

Tel. kontakt. 662 209 067
e-mail: sekretariat@spolecznaczworka.pl

Zasięg miejski, międzyszkolny


Celem naszego konkursu jest rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań matematyką, samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności matematycznych, rozwijanie logicznego myślenia i poprawnego formułowania wniosków, a także popularyzacja przedmiotów ścisłych.

Od dwudziestu lat organizujemy go dla uczniów klas 1-3 zapraszając najlepszych matematyków ze szkół niepublicznych miasta Poznania. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. W ubiegłym roku gościliśmy ponad 80 uczniów ze wszystkich poznańskich szkół społecznych.

Impreza skąłda się z dwóch częśći:

  • w pierwszej uczniowie piszą test konkursowy złożony z kilkunast zadań rachunkowych, logicznych tekstowych, krzyżówek, rebusów itp.
  • w drugiej organizujemy zabawy integracyjne o charakterze matematycznym.

W przerwie między tymi częściami jest czas na poczęstunek, rozmowy i zwiedzanie szkoły. Każdy uczestnik konkursu wyjeżdża od nas z dyplomem i nagrodą za udział lub odniesiony sukces.