Międzyszkolny Konkurs Matematyczny klas 1-3 Szkół Niepublicznych w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Adama Wodziczki STO
os. Oświecenia 64
61-209 Poznań

Termin: 24 maja 2018 r.
Miejsce: SSP nr 4 STO, Poznań, os. Oświecenia 64

Organizatorzy: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Adama Wodziczki STO 
os. Oświecenia 64, 61-209 Poznań
tel. 61 872-06-24

Tel. kontakt. 662 209 067
e-mail: sekretariat@spolecznaczworka.pl

Zasięg miejski, międzyszkolny


Celem naszego konkursu jest rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań matematyką, samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności matematycznych, rozwijanie logicznego myślenia i poprawnego formułowania wniosków, a także popularyzacja przedmiotów ścisłych.

Od dwudziestu lat organizujemy go dla uczniów klas 1-3 zapraszając najlepszych matematyków ze szkół niepublicznych miasta Poznania. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. W ubiegłym roku gościliśmy ponad 80 uczniów ze wszystkich poznańskich szkół społecznych.

Impreza skąłda się z dwóch częśći:

  • w pierwszej uczniowie piszą test konkursowy złożony z kilkunast zadań rachunkowych, logicznych tekstowych, krzyżówek, rebusów itp.
  • w drugiej organizujemy zabawy integracyjne o charakterze matematycznym.

W przerwie między tymi częściami jest czas na poczęstunek, rozmowy i zwiedzanie szkoły. Każdy uczestnik konkursu wyjeżdża od nas z dyplomem i nagrodą za udział lub odniesiony sukces.


Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Szkół Niepublicznych 2018
w Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 STO

Miesiąc maj upłynął w Społecznej Czwórce pod znakiem matematyki. Najpierw miłośnicy Królowej Nauk wzięli udział w Szkolnym Konkursie Matematycznym. Laureaci tego etapu reprezentowali naszą szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym Szkół Niepublicznych, który odbył się 22 maja 2018 r. Tego dnia gościliśmy w naszych murach pasjonatów matematyki z „Dębinki” czyli SSP 3, Społecznej Jedynki, Społecznej Dwójki oraz Piątkowskiej Szkoły Uspołecznionej. W sumie do konkursu przystąpiło trzydziestu uczniów z klas 1-3.

Każdy uczeń otrzymał gotowy zestaw różnorodnych zadań do rozwiązania. Uczestnicy konkursu z wielkim zaangażowaniem i ambicją podchodzili do zadań i po 60 minutach zmagań z łamigłówkami, krzyżówkami matematycznymi, zadaniami tekstowymi udali się na słodki poczęstunek, a potem relaksowali się na placu zabaw. Była to wspaniała okazja do wspólnej zabawy, poznania koleżanek i kolegów z innych szkół, wymiany doświadczeń oraz miłego spędzenia razem czasu.

Z niecierpliwością uczestnicy konkursu oczekiwali też ogłoszenia wyników. Dyplomy i nagrody dla wszystkich zwycięzców wręczył pan dyrektor Andrzej Wiśniewski. Oklaskom i gratulacjom nie było końca.

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Szkół Niepublicznych organizowany rokrocznie przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 4 w Poznaniu jest jednocześnie wyrazem współpracy wszystkich szkół społecznych naszego miasta i przyciąga rzesze młodych uzdolnionych matematycznie dzieci dając im możliwości rozwoju własnych zdolności zainteresowań i zdrowej rywalizacji. W tym roku konkurs ten miał wyjątkowy charakter ponieważ odbywał się pod patronatem STO które ufundowało nagrody dla zwycięzców.

Organizatorzy konkursu:
Anna Oziemkowska,
Liliana Bakiera,
Hanna Łosińska,
Anna Seiffert