Uczeń z Białegostoku ze stypendium Prezesa Rady Ministrów

Społeczne Liceum Ogólnokształcące
ul. Fabryczna 10
15-483 Białystok

Jakub Nawrocki, uczeń klasy III A Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Białymstoku otrzymał w roku szkolnym 2015/2016 Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w ramach ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musiał spełnić przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

a) otrzymać promocję z wyróżnieniem (czyli posiadać średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania) oaz jednocześnie uzyskać najwyższą w danej szkole średnią ocen,

b) wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Jakubowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!