Białystok: Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO, ul. Fabryczna 10, w Rankingu Perspektyw 2013

Społeczne Liceum Ogólnokształcące
ul. Fabryczna 10
15-483 Białystok

W Rankingu Perspektyw 2013 Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10, zajęło 55 miejsce na 500 najlepszych liceów  w Polsce.
W województwie podlaskim Liceum zajęło 3 miejsce, a w Białymstoku 2 miejsce po I LO i przed III LO.
W rankingu maturalnym SLO STO zajmuje  44 miejsce w Polsce na 200 klasyfikowanych liceów.