Białystok: Medal Diligentiae – za pilność dla ucznia SLO STO przy ul. Fabrycznej 10

Społeczne Liceum Ogólnokształcące
ul. Fabryczna 10
15-483 Białystok

Prezydent Miasta Białegostoku przyznał Stanisławowi Żukowskiemu, uczniowi klasy III B SLO STO, medal Diligentiae – za pilność.

Tutorem ucznia jest Pani Dyrektor Ewa Maria Drozdowska.