STO-menius - międzyszkolny projekt gimnazjów Społecznego Towarzystwa Oświatowego (rok szkolny 2016/2017)

Społeczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego STO
ul. Koszarowa 3
07-401 Ostrołęka

Termin: Rok szkolny 2016/2017
Organizator: Społeczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego STO
Miejsce: Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego STO
Wyjazdy i spotkania we wszystkich gimnazjach uczestniczących: Warszawa, Ciechanów, Ostrołęka, Zakopane, Augustów, Białystok

ul. Koszarowa 3, 07-401 Ostrołęka
tel. 29 760 39 60
e-mail: biuro@zssto.ostroleka.pl

Zasięg ogólnopolski


STO-menius – międzyszkolny projekt gimnazjów Społecznego Towarzystwa Oświatowego. W projekcie biorą udział:

  1. Społeczne Gimnazjum nr 4 STO w Białymstoku.
  2. Społeczne Gimnazjum STO w Zakopanem.
  3. Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie.
  4. Społeczne Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie STO w Ciechanowie.
  5. Społeczne Gimnazjumw w Augustowie
  6. Społeczne Gimnazjumw nr 99 STO w Warszawie
  7. Społeczne Gimnazjumim. ks. Jana Twardowskiego STO w Ostrołęce.

Projekt ma wzmocnić działania wychowawcze i edukacyjne oraz zintegrować gimnazjalistów z różnych środowisk Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Rolę koordynatora projektu pełnić będzie Gimnazjum STO w Ostrołęce. Program działań został opracowany w poprzednim roku i jest w trakcie realizacji. We wrześniu odbyło sie spotkanie w Augustowie. Podsumowanie projektu odbędzie się w listopadzie 2016 roku.

Rok szkolny 2016/2017

Wspólne działania w ramach projektu obejmować będą:

a) tworzenie i popularyzację dobrych praktyk integrujących uczniów gimnazjum,

b) rozwijanie samorządności uczniowskiej w gimnazjach uczestniczących w programie. Efekem współpracy będzie wypracowanie i weryfikacja w praktyce rozwiązań programowych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem samorządu w społeczności szkolnej,

c) wspólna realizacja przez szkoły projektów zmierzających do podniesienia wiedzy ogólnej uczniów.

Innowacyjność dotyczy szczególnie skoncentrowania działań na uczniach gimnazjów, którzy są traktowani w systmie edukacyjnym jako grupa stwarzająca problemy wychowawcze, aspołeczna.

Realizatorzy chcą wykazać, że jset to grupa uczniów o dużym potencjale, gotowa do podejmowania i realizowania działań na rzecz innych, a także gotowa do przyswajania wiedzy i wykorzystywania jej w praktyce.