Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Ostrołęce

Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego
ul. Koszarowa 3
07-401 Ostrołęka

Społeczna Szkoła Podstawowa STO powstała we wrześniu 1990 roku i wraz ze Społecznym Gimnazjum STO tworzy Zespół Szkół Społecznych STO w Ostrołęce.

Misja szkoły opiera się na myśli autorstwa Ks. Jana Twardowskiego „Mądrość to dążenie do pełni”. To zdanie oddaje ducha pracy szkoły, w której odkrywa się w każdym uczniu dobro i cechy indywidualne.

Szkoła inspiruje każdego ucznia do osobistego rozwoju zgodnie z własnymi predyspozycjami, uzdolnieniami i zainteresowaniami. Tworzy wspólnotę opartą na kulturze osobistej nauczycieli, dzieci i rodziców, ich wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współpracy. Nasza szkoła buduje podstawy rzetelnej wiedzy, rozbudza pasje poznawcze, kształtuje umiejętność poszukiwania, odkrywania oraz twórczego rozwiązywania problemów. Uczy postawy dialogu, szacunku, odpowiedzialności za słowa i czyny, zdrowego stylu życia, szacunku do „Wielkiej” i „Małej” Ojczyzny.