Nasze osiągnięcia

Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. ks. Jana Twardowskiego
ul. Koszarowa 3
07-401 Ostrołęka

  • Uczniowie i absolwenci szkoły to laureaci oraz finaliści konkursów kuratoryjnych oraz ogólnopolskich, im.in. z: języka polskiego, historii, geografii, matematyki, a także przyrody. 
  • Wychowankowie szkoły zdobywają sukcesy w konkursach artystycznych: teatralnych i plastycznych. 
  • Wszyscy uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości oraz podejmują wysiłek, aby ubogacać siebie intelektualnie, emocjonalnie i społecznie.