Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Młynowa 8
19-400 Olecko

Szkoła Społeczna Postawowa STO w Olecku została założona staraniem nauczycieli i rodziców zrzeszonych w Społecznym Towarzystwie Oświatowym w 1991 roku.

To szkoła pracująca według najlepszych programów i wzorów. Cała społeczność szkolna dąży do stworzenia placówki o charakterze elitarnym ze względu na jakość i poziom wykształcenia. Szkoła chce wyróżniać się spośród innych placówek tym, że angażuje we wspólne działanie siły intelektualne nauczycieli, uczniów i rodziców. Priorytetem są tu doskonała współpraca między nauczycielami i uczniami oraz najwyższa jakość kształcenia i efektywność nauczania oraz wychowania.

Absolwenci sześcioletniej szkoły podstawowej mają możliwość kontynuowania nauki w Społecznym Gimnazjum STO, a następnie w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO.