Konkurs językowy „Poliglota” 2017

Społeczne Gimnazjum nr 8
ul. Fabryczna 10
15-483 Białystok

Terminy:
I etap – 15 lutego 2017 r.
II etap – 18 marca 2017 r.
Finał – 26 kwietnia 2017 r.
Miejsce: Zespół Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”

Organizator: Zespół Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”
ul. Fabryczna 10, 15-483 Białystok
tel./faks 85 675 49 00
email:

Zasięg wojewódzki


Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych władających biegle dwoma językami obcymi.