Projekt Deutsch hat Klasse / Niemiecki ma klasę

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy STO
ul. Pawia 41
59-300 Lubin

Termin: 13 października 2017 r. – 8 marca 2018 r.
Miejsce: Społeczna Szkoła Podstawowa im Rady Europy STO w Lubinie

Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy STO

ul. Pawia 41, 59-300 Lubin
tel. 76 846 37 71
e-mail: stolubin@interia.pl

Zasięg ogólnopolski


Projekt „Niemiecki ma klasę” zachęca uczniów do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z zasadami partycypacji. Głos uczniów i ich zangażowanie odgrywają bowiem kluczową rolę. „Współpraca, współdecydowanie, współodpowiedzialność” – to motto tego projektu. Młodzi uczestnicy projektu, inaczej niż zwykle, będą uczyć się języka niemieckiego nie tylko „na przyszłość”, ale przede wszystkim po to, by „tu i teraz” wyrażać swoje poglądy, by poszukiwać kompromisu i podejmowac decyzje.

Projekt ogólnopolski realizowany pod patronatem Instytutu Gothego w Warszawie.


Deutsch hat Klasse, czyli Niemiecki ma klasę

to ogólnopolski projekt pod patronatem Instytutu Goethego w Warszawie, którego celem jest zaaranżowanie przez uczniów ich sali języka niemieckiego.

Szkoła jest najważniejszym po domu rodzinnym miejscem w życiu ucznia. Średnio w trakcie roku szkolnego uczeń spędza w niej od 15.000 do 20.000 godzin. 

Projekt „Niemiecki ma klasę” zachęca uczniów do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z zasadami partycypacji. Głos uczniów i ich zaangażowanie odgrywają bowiem kluczową rolę. „Współpraca, współdecydowanie, współodpowiedzialność” – to motto tego przedsięwzięcia. Młodzi uczestnicy projektu, inaczej niż zwykle, będą uczyć się języka niemieckiego nie tylko „na przyszłość”, ale przede wszystkim po to, by „tu i teraz” wyrażać swoje poglądy, poszukiwać kompromisu i podejmować decyzje.

Na uczestnictwo w projekcie, który będzie realizowany od. 13.10.2017 do 04.03.2018, zdecydowało się 19 uczniów i uczennic z klas IIA, IIB oraz IIIA .

Uczniowie będą współdecydować i wprowadzać zmiany w sali języka niemieckiego, dzięki którym będą czuli się dobrze, a zaaranżowana przez nich przestrzeń będzie ułatwiać uczniom uczenie się, a nauczycielom zaś nauczanie. Wykorzystany zostanie potencjał klasy, tak by stała się ona „trzecim pedagogiem” na lekcjach języka niemieckiego (po nauczycielu i rówieśnikach). 

Zadania będą realizować uczniowie, nauczyciele, korzystając ze wsparcia rodziców oraz ekspertów z różnych dziedzin.

 

17.11.17 naszą szkołę odwiedziła pani Justyna Ciecharowska z Instytutu Goethego w Warszawie, która dla uczniów klas IIA, IIB i IIIA biorących udział w projekcie „Deutsch hat Klasse” poprowadziła grę symulacyjną z dużą dawką języka niemieckiego „Nasza Klasa z klasą” bierze wszystko w swoje ręce.

Uczestnicy gry przenieśli się do szkoły w Złotej Górze. Każdy z uczniów otrzymał nową tożsamość, pełnił w nowym środowisku szkolnym określoną rolę np. ucznia, nauczyciela, członka Rady Rodziców, dyrektora szkoły lub był reporterem gazetki szkolnej. Wszyscy w wyniku negocjacji mieli zdecydować, czy warto po odejściu pani Haliny, która prowadziła przez lata szkolną kafejkę, powierzyć jej prowadzenie komuś innemu, a może jednak zlikwidować kafejkę. Uczestnicy debatowali na d tym, że lekcje trwają coraz dłużej i warto, aby uczniowie mogli w kafejce kupić coś do jedzenia. Niestety kafejka wymaga remontu. Trzeba więc pozyskać na jej remont fundusze i zdecydować, kto poprowadzi kafejkę uczniowie a może jednak ktoś dorosły, co powinno znaleźć się w menu. 

Warto dodać, że nie wszyscy od razu byli za.

Na szczęście uczniom udało się rozwiązać wiele problemów i przekonać sceptycznych nauczycieli oraz rodziców. Na koniec gry pani Dyrektor szkoły nr 99 przy ulicy Listopadowej w Złotej Górze mogła ogłosić, że w szkole zostanie kafejka.

 

Deutsch hat Klasse czyli Niemiecki ma klasę

I to jaką klasę. Po feriach, uczniów i nauczycieli powitała jej nowa aranżacja, która jest efektem kilkutygodniowej pracy Zespołu projektowego uczestniczącego w konkursie Instytutu Goethego w Warszawie.

Nowe kolory ścian wyznaczają strefę nauki i strefę wypoczynku. Swoje miejsce zmieniły również obie tablice: tradycyjna i interaktywna, biurko oraz szafy.

Jednak Zespół projektowy nie postawił jeszcze kropki nad i. Po zakończeniu prac malarskich nadszedł czas na dopracowanie detali.

Zdjęcia pokazujące przebieg prac nad zaprojektowaniem nowego wystroju oraz organizowanych akcji, których celem było pozyskanie środków na realizację zamierzeń Zespołu, można oglądać w zakładce „Deutsch hat Klasse”. 

Projekt „Deutsch hat Klasse/ Niemiecki ma klasę” został dofinansowany kwotą 300,00 PLN przez Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego. 

Deutsch hat Klasse czyli Niemiecki ma klasę. Ponadto honorowy patronat nad projektem objęła Minister Edukacji Narodowej, a partnerem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Instytucją wspierającą projekt jest również Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Pragnę przypomnieć, że rok 2018 jest obchodzony jako Rok Jubileuszu 30 -lecia Społecznego Towarzystwa Oświatowego (STO).

W 2016 roku projekt uzyskał „European Language Label“, honorowy europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.

Koordynator projektu
Beata Petrykowska


Celem projektu było zaaranżowanie Sali do optymalnej nauki języka niemieckiego. Nauka współpracy, współdecydowania, współodpowiedzialności oraz doskonalenie znajomości języka niemieckiego.

 

Faza wstępna 13.10.2017 – 12.01.2018

Wspólne szukanie odpowiedzi na takie pytania jak: Co trzeba zrobić, aby klasa była przyjazna dla wszystkich? Jakie zmiany są potrzebne i możliwe do przeprowadzenia? Jakiego wsparcia potrzebuje nasz zespół przy nowej aranżacji Sali lekcyjnej i kto może jej udzielić? W jaki sposób można pozyskać środki finansowe na realizację? Jak podzielimy się zadaniami i w jakim terminie je zrealizujemy?

17.11.2017 uczniowie biorący udział w projekcie „Deutsch hat Klasse” w ramach warsztatów przygotowanych przez Instytut Gothego w Warszawie uczestniczyli w grze symulacyjnej z dużą dawką języka niemieckiego „Nasza Klasa z Klasą” bierze wszystko w swoje ręce.

Podczas kilku spotkań, w tym także w soboty, uczniowie zaaranżowali nowy wystrój Sali biorąc pod uwagę kolor ścian, ustawienie mebli, zaprojektowali kącik do wypoczynku oraz strefę pomocy naukowych – ściana pomalowana farbą tablicowo-magnetyczną, na której będą zamieszczane samodzielnie wykonane pomoce naukowe.

W tym czasie, w celu pozyskania funduszy na realizację zamierzeń, uczestnicy projektu zorganizowali „Dni kuchni niemieckiej”. Uczniowie przy wsparciu pracowników naszej szkolnej kuchni oraz Rodziców serwowali takie dania jak: sałatka ziemniaczana, dwukrotnie deser „Kalter Hund”, pierniczki oraz Currywurst. Zorganizowali również aukcję przekazanych przez Rodziców jednej z uczestniczek plastronów oraz kart z autografami polskich skoczków.

Uczniowie napisali i rozesłali do potencjalnych sponsorów list z prośbą o dofinansowanie projektu, zapoznali z ostatecznym projektem aranżacji dyrektor szkoły panią Martę Pilecką-Lalewicz. Napisali również artykuł do gazetki szkolnej „Ekspres Społeczniaka”, w którym przedstawili społeczności szkolnej swoją pracę nad projektem.

Faza realizacji 13.01.2018 – 24.02.2018

Malowanie Sali, klejenie tapet: mapa Niemiec oraz widok Bramy Brandenburskiej, malowanie fragmentu jednej ze ścian farbą tablicowo-magnetyczną, samodzielne wykonywanie pomocy naukowych oraz plakatów zgodnie z wytycznymi Instytutu Goethego. Wykonanie przez uczniów ławek z palet do kącika wypoczynkowego oraz sadzenie kwiatów. Zakup podkładek na siedzisko.

Nieocenionymi sojusznikami okazali się pan Konserwator oraz Rodzice, którzy podarowali palety, kwiaty, ziemię, doniczki oraz pomagali wykonać ławki z palet.

Ponownie wysłane zostały listy do potencjalnych sponsorów wraz z dokumentacją zdjęciową.

Na stronie internetowej szkoły została zamieszczona informacja zarówno o postępie prac oraz dofinansowaniu projektu przez Zarząd Główny STO i jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia.

Faza końcowa 25.02.2018 – 15.03.2018

Prace nad dokumentacją projektową:

  • – przygotowanie sprawozdania wizualnego – film;
  • – uporządkowanie dokumentacji pisemnej sporządzanej przez cały okres realizacji projektu w języku niemieckim – protokoły ze wszystkich podjętych działań oraz sporządzenie informacji dlaczego nie udało się zakupić 10 stołów trapezowych, ponieważ dotychczas pozyskano środki na zakup 5 sztuk. Uczniowie nadal będą czynić starania, aby pozyskać fundusze na zakup planowanej liczby stołów trapezowych;
  • – wysłanie dokumentacji sporządzonej w języku niemieckim na platformę Instytutu Goethego w Warszawie 1.03.2018;
  • – prace nad dokumentacją w języku polskim: karta projektu edukacyjnego i Karta samooceny,
  • – prezentacja projektu przed społecznością szkolną została zaplanowana na 15.03.2018;

Uczniowie mają wspaniałą salę, którą od A do Z sami zaaranżowali i pozyskali środki na realizację swoich planów, sami wykonują pomoce naukowe oraz plakaty edukacyjne. Wartością dodaną dla wszystkich uczestników projektu jest lepsza znajomość języka niemieckiego.

◊  
◊  
  
◊  

Jaki związek ma kolor ścian z lekcją języka niemieckiego? Z pozoru nie ma. Jakże często jednak pierwsze wrażenie jest mylne! Warto więc przyjrzeć się dokładniej projektowi „Niemiecki ma klasę /Deutsch hat Klasse” prowadzonemu przez Goethe-Institut w Warszawie.

Tak właśnie zrobiło 18 uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie, którzy od października 2017 do końca lutego 2018 uczestniczyli w pierwszym etapie konkursu „Niemiecki ma klasę”. Do konkursu zgłosiło się łącznie 81 zespołów z całej Polski.

W ramach konkursu uczniowie wspólnie zastanawiali się, jak powinna wyglądać optymalna sala lekcyjna do nauki języka niemieckiego i wprowadzili takie zmiany, które sprawiły, że przebywający w niej uczniowie i nauczyciel czują się komfortowo, a aranżacja klasy ułatwia im naukę.

Zanim uczniowie przystąpili do działania, zespół musiał zadać sobie wiele pytań i wspólnie poszukać odpowiedzi - co trzeba zrobić, aby klasa była przyjazna dla wszystkich? Jakie zmiany są potrzebne i możliwe do przeprowadzenia? Jakiego wsparcia potrzebuje zespół przy nowej aranżacji sali lekcyjnej i kto może go udzielić?

W 2016 roku projekt uzyskał „European Language Label“, honorowy europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.

Patronat honorowy nad projektem objęła Minister Edukacji Narodowej, a partnerem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Instytucją wspierającą projekt jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

W kwietniu 2018 zespół konkursowy z Lubina decyzją jury konkursu „Deutsch hat Klasse”, w którego skład wchodzą nauczyciele języka niemieckiego, opiekunowie zespołów konkursowych uczestniczących w poprzednich edycjach projektu oraz pracowników Goethe-Institut w Warszawie, znalazł się w gronie 10 finalistów.

17 kwietnia 2018 szkołę odwiedzą przedstawiciele Goethe-Institut w Warszawie.

Uroczysta gala, na której zostaną ogłoszone wyniki konkursu została zaplanowana na 7 czerwca 2018 w siedzibie Goethe Institut w Warszawie.

Jeśli uczniowie ze Społecznej nie staną na najwyższym stopniu podium, to i tak czują się wygranymi – mają wspaniałą salę, którą od A do Z sami zaaranżowali oraz pozyskali środki na realizację swoich planów.

Beata Petrykowska
Wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie
Koordynator projektu „Deustch hat Klasse“