Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 STO im. Noblistów Polskich

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich STO
ul. Targowa 22
05-122 Legionowo

Szkoła rozpoczęła działalność w roku 1991. Od samego początku celem naszej szkoły było stworzenie dzieciom warunków do rozwoju uzdolnień i zainteresowań, przy zapewnieniu bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery. Pragnęliśmy, aby szkoła była dla uczniów miejscem szczęśliwego, pogodnego i zdrowego dzieciństwa.

Kadra pedagogiczna szkoły kładzie nacisk na utrzymanie wysokiego poziomu nauczania. Potwierdzenie wyników edukacji przyniosły wprowadzone w 2002 roku sprawdziany na zakończenie szkoły podstawowej. Średnia ocena uczniów w naszej szkole plasuje się na czołowych miejscach w powiecie legionowskim (w latach 2002- 2007 – I miejsce, 2008-2009 – II miejsce). Od roku 2005 najlepszy absolwent klasy VI, wybierany przez Kapitułę spośród nominowanych uczniów, otrzymuje zaszczytny tytuł „Orła Szkoły Noblistów”.

Szkoła ma własny plac zabaw oraz wchodzące w jego skład mini boisko do gier zespołowych, a w szkole nowe miejsce zabaw, utworzone w ramach programu „Radosna szkoła”.

W ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Gazety Wyborczej” szkoła  otrzymała parokrotnie tytuł „Szkoły z klasą”, a kilkoro uczniów – dyplom „Ucznia z klasą”. Za skuteczną pracę z uczniami zdolnymi szkoła otrzymała tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”, a za pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju – miano Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej i stosowny certyfikat  (w roku 2011). Mamy też prawdziwą innowację: Ogródek u Noblistów, „botaniczne dzieło małych i dużych rączek”.