Program „Wiarygodna szkoła”

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich STO
ul. Targowa 22
05-122 Legionowo

Termin: Rok szkolny 2011/2018
Miejsce: Społeczna Szkoła Podstawowa im Rady Europy STO w Lubinie

Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy STO
ul. Pawia 41, 59-300 Lubin
tel. 76 846 37 71
e-mail: stolubin@interia.pl

Zasięg ogólnopolski


Realizacja zadań ujętych w ogólnopolskim programie, uzyskanie Certyfikatu Wiarygodności. który jest deklaracją stosowania przez szkołę odpowiednich standardów edukaxji, wychowania i bezpieczeństwa.