Powiatowy konkurs języka angielskiego dla uczniów klas VI-VIII

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich STO
ul. Targowa 22
05-122 Legionowo

Termin: marzec - czerwiec 2019 r. 
Miejsce: Szkoła, Bibliotek Publiczna w Legionowie

Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich STO
ul. Targowa 22, 05-122 Legionowo
tel. 22 774 34 16, 606 122 358
e-mail: sekretariat@sto35.edu.pl

Zasięg lokalny


Konkurs składa się z 3 etapów. Dwa etapy przeprowadzamy w naszej szkole. Przygotowujemy testy egzaminacyjne i nagranie zadań na 2 etap. Angażujemy ekspertów z LANG LTC. Organizujemy konferencję i warsztaty dla nauczycieli, których uczniowie biorą udział w konkursie. Fundujemy nagrody. Uroczyste ich wręczenie odbywa się w Sali widowiskowej Biblioteki Publicznej w Legionowie.

Konkurs może być wpisany na świadectwo szkolne.

Konkurs organizowany pod patronatem ZG STO, Prezydenta Miasta Legionowo i Starosty Powiatowego.
Patronat medialny – Kurier Powiatowy, Gazeta Miejscowa i Powiatowa
Patronat merytoryczny – LANG LTC i „Języki Obce w Szkole”.