Interblook nagrodzony

III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego STO
ul. Stradomska 10
31- 058 Kraków

Zakończył się konkurs „Szkoła się opłaca - edycja 2014” organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego celem jest promocja najlepszych praktyk edukacyjnych podejmowanych przez Beneficjentów konkursowych Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nagrodzono 12 laureatów w czterech kategoriach: kształcenie ogólne, kształcenie specjalne, szkolnictwo zawodowe i edukacja matematyczno-przyrodnicza.

Przy ocenie projektów Jury konkursowe wzięło pod uwagę między innymi takie kryteria jak rezultaty działań czy innowacyjność. Wyłoniono dwunastu laureatów, w tym pierwsze miejsce otrzymali:

  • w kategorii edukacja matematyczno-przyrodnicza projekt „Interblok” zrealizowany przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe - Samodzielne Koło Terenowe nr 64 w Krakowie,
  • w kategorii szkolnictwo zawodowe projekt „Wirtualne laboratoria - sukces innowacji” zrealizowany przez Wyższą Szkołę Logistyki z siedzibą w Poznaniu,
  • w kategorii kształcenie ogólne projekt „Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa” zrealizowany przez Politechnikę Koszalińską,
  • w kategorii kształcenie specjalne projekt „Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów” zrealizowany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Wszystkie nagrodzone projekty zostały opublikowane w Raporcie dobrych praktyk edukacyjnych „Szkoła się opłaca - edycja 2014”. Raport dostępny jest też na stronie www.

Pełna lista laureatów konkursu „Szkoła się opłaca - edycja 2014”:

Kategoria - kształcenie ogólne:

I miejsce: „Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa” - Politechnika Koszalińska

II miejsce: „Archipelag Matematyki” - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

III miejsce: „Młodzi Przedsiębiorczy - program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej’ - Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kategoria - kształcenie specjalne:

I miejsce: „Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów” - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

II miejsce: „Wspomaganie rozwoju uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z wykorzystaniem innowacyjnych metod oddziaływania” - Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie

III miejsce: „Ekspresja talentów - integracja uczniów słyszących i niesłyszących w Zespole Szkół Integracyjnych we Wrocławiu” - Zespół Szkół Integracyjnych we Wrocławiu

Kategoria - kształcenie zawodowe:

I miejsce: „Wirtualne laboratoria - sukces innowacji” - Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu

II miejsce: „Mistrzowie hotelarstwa” - Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

III miejsce: „Z gospodarki do edukacji - studia podyplomowe” - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Kategoria - edukacja matematyczno-przyrodnicza:

I miejsce: „Interblok” - Społeczne Towarzystwo Oświatowe - Samodzielne Koło Terenowe nr 64 STO w Krakowie

II miejsce: „Mamo, tato co wy na to? - innowacyjny program wychowania przedszkolnego” - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie

III miejsce: „Wespół w zespół z matematyką bez granic” - Polskie Towarzystwo Matematyczne.