III Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. Juliusza Słowackiego

III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego STO
ul. Stradomska 10
31- 058 Kraków

Szkoła powstała w 1989 roku. W klasie I uczniowie realizują podstawę programową w I semestrze, praca na poziomie rozszerzonym rozpoczyna się od II semestru dzięki czemu uczniowie mają więcej czasu na realizację tych przedmiotów niż w szkole publicznej. W ramach zajęć uczniowie mają 5h lekcji angielskiego oraz 4h drugiego języka do wyboru francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. Każdy uczeń wybiera własny zestaw przedmiotów. Co roku uczniowie wyjeżdzają na obozy jesienne.

Dla sportowców istnieje zindywidualizowany program. (sala 2 h; do wyboru lodowisko, basen, piłka nożna)

Zimowe obozy narciarskie z możliwością zrobienia kursu pomocnika instruktora PZN w klasie 1 i 2.

Przedmioty Edukacja dla Bezpieczeństwa, Historia i Społeczeństwo, Biologia realizowane są projektowo i nie są ujęte w tygodniowym rozkładzie zajęć.

  Na poziomie rozszerzonym realizowane są:

  • Polski, historię, WOS
  • Fizykę, chemię, biologię, geografię, matematykę
  • Historię sztuki
  • Języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański

 Informatyka realizowana dla uczniów  wybierających dalszą edukację w kierunku grafiki komputerowe lub programowania i matury.